Wat na een verkeersongeval?

Er zijn een aantal publicaties en hulporganisaties die van belang kunnen zijn na een verkeersongeval. U kan hierbij een overzicht vinden:

  • Digitale gids na een verkeersongeval: "als het verkeer je raakt"
  • Wat na een verkeersongeval? Meer informatie over slachtoffer, veroorzaker,.. via rondpunt
  • Eerstelijnshulpverling: slachtofferhulp lokale politie
  • De lokale CAW's bieden slachtofferhulp aan
  • Lotgenotenorganisatie waarbij ouders en familie van slachtoffers met elkaar in contact worden gebracht: Ouders Van Verongelukte Kinderen
  • Wordt je klas in de kleuterschool of lagere school (on)rechtstreeks geconfronteerd met een verkeersongeval? Dan biedt de Zebra-kit van Rondpunt hulp
  • De website Elysway is een online platform voor nabestaanden en kan hen helpen met hun vedriet om te gaan
  • Missig You is een initatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,.. verloren hebben door een overlijden en hier geregeld over willen praten met lotgenoten
  • Over Hoop is een vzw die families met jonge verkeersslachtoffers en de jonge verkeersslachtoffers bijeenbrengt en ondersteunt