Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staan een hele reeks veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.

Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein. 

  Alleen in dit geval wordt de keurder aangesteld door en op kosten van de stad Ieper.  In alle andere gevallen kunt u zelf de keurder van uw keuze aanstellen mits deze voldoet aan de kwalitatieve eisen van het gemeentelijk reglement.  Vraag info bij de technische dienst administratie (057/239 515).

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Procedure

 • Op de website van Vlario vindt u een lijst met keurders voor privéwaterafvoer.
 • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
 • Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

Bedrag

De stad zal binnenkort een contract opstellen met een vaste keurder.  U kunt op deze ook beroep doen.  Neem hiertoe contact op met de administratie van de technische dienst.