Sociaal-pedagogische toelage

Online aanvragen Contact

Een ouder (of ermee gelijkgestelde persoon) die de opvoeding en verzorging opneemt van haar/zijn zorgbehoevend kind kan een toelage aanvragen. 

Voorwaarden

  • Het kind is gedomicilieerd in Ieper.
  • Het kind mag niet ouder zijn dan 18 jaar.
  • Het zorgbehoevend kind heeft minstens 4 punten op pijler 1 (lichamelijke en geestelijke gevolgen), op de medische schaal gehanteerd door de FOD sociale zekerheid en Kind en Gezin. 

Procedure

Wanneer je kind voldoet aan de voorwaarden, wordt de premie automatisch toegekend.

Wanneer je de toelage niet ontvangen hebt, maar je meent toch recht te hebben erop, kan je deze (bij voorkeur) online aanvragen of per brief. Het aanvraagformulier kun je hieronder downloaden. 

Voor je aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Een bankbewijs van storting van zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • Een kopie van het algemeen attest FOD Sociale zekerheid (attest met pijlers) Je vindt dit attest terug op myhandicap.be.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst welzijn - sociale premies. De contactgegevens en openingsuren vind je hiernaast.

Bedrag

De toelage bedraagt €180/jaar (€15/maand). Deze wordt begin volgend kalenderjaar uitbetaald. (bv: de toelage van 2020 wordt pas begin 2021 uitbetaald)

Online aanvragen Contact

Contactinformatie