Sociaal-pedagogische toelage

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Sociaal-pedagogische toelage

Gegevens van het kind

Bevestiging aanvraag

Gegevens van de aanvrager

Belangrijk! Wanneer je kind voldoet aan de voorwaarden, wordt de premie automatisch toegekend door opvraging van de gegevens aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Dus hoef je dit aanvraagformulier niet in te vullen. 

Adresgegevens 2