Schuldbemiddeling

Contact

schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij de maatschappelijk assistent u kan helpen bij het afbouwen van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz.  Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten.

Voorwaarden

Iedereen die op het grondgebied woont kan een aanvraag doen.

Procedure

Is schuldbemiddeling iets voor u dan kan u een aanvraag doen.  Schuldbemiddeling wordt steeds gecombineerd met budgetbeheer.

U wordt gecontacteerd wanneer u kan opstarten.  Er wordt een afspraak gemaakt om een overeenkomst te ondertekenen, de documenten om een budgetbeheerrekening te openen en andere noodzakelijke documenten.

Vanaf de opstart van uw dossier komt uw inkomen toe op de speciaal daarvoor geopende budgetbeheerrekening.  Van die rekening wordt door uw maatschappelijk assistente de maandelijkse kosten betaald en krijgt u een vooraf wekelijks leefgeld. Uw assistente onderhandelt met eventuele schuldeisers rond mogelijke afbetaalplannen.  De schulden worden ook nagezien.  We bekijken de schadevergoedingen, kosten en interesten die worden aangerekend.  Zo bent u zeker dat u niet te veel betaalt.

Indien mogelijk, en dit vooral naar het einde van het beheer toe, wordt getracht een reserve aan te leggen.

Meebrengen

Bij opstart:

  • huurcontract
  • openstaande facturen
  • contracten of documenten rond uw schulden
  • laatste loonfiche
  • klevertje van de mutualiteit.

Bedrag

Budgetbeheer/schuldbemiddeling via het OCMW is gratis

Contact

Contactinformatie