Budgetbeheer

Contact

Het leven is duur. Elke maand krijgen we verschillende facturen in de bus. Huur, elektriciteit, gas, water, ... moeten betaald worden. We ontvangen facturen voor premies, bijdragen of taksen die verschuldigd zijn. In onze maatschappij worden we ook geconfronteerd met heel wat verleidingen die geld kosten.


Wordt het u allemaal wat te veel? Ziet u door het bos de bomen niet meer? Of zou u graag wat ondersteuning krijgen bij al die financiële beslommeringen? Vreest u in de problemen te geraken of zit u al in de problemen? Bij ons kan u terecht.
Samen met een medewerker wordt gekeken welke vorm van hulp het best past bij uw hulpvraag.


Budgetbeheer

U hebt geen schulden, maar geraakt niet wijs uit al de facturen die u elke maand ontvangt. U wil wat steun, want u vreest dat u anders in de problemen zal geraken.


 

Voorwaarden

  • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
  • U heeft nood aan professionele hulp waarbij een professional (tijdelijk en met uw toestemming) het beheer van uw budget overneemt.

Procedure

Is budgetbeheer, al dan niet gecombineerd met schuldbemiddeling, iets voor u dan kan u een aanvraag doen.

U wordt gecontacteerd wanneer u kan opstarten.  Er wordt een afspraak gemaakt om een overeenkomst te ondertekenen, de documenten om een budgetbeheerrekening te openen en andere noodzakelijke documenten.

Vanaf de opstart van uw dossier komt uw inkomen toe op de speciaal daarvoor geopende budgetbeheer rekening.  Van die rekening wordt door uw maatschappelijk assistente de maandelijkse kosten betaald en u krijgt een vooraf afgesproken wekelijks leefgeld.  

Indien mogelijk, en dit vooral naar het einde van het beheer toe, wordt getracht een reserve aan te leggen.

Meebrengen

Bij opstart:

  • Huurcontract
  • openstaande facturen
  • nuttige documenten
  • klevertje van de mutualiteit

Bedrag

Budgetbeheer via het OCMW is gratis.

Contact

Contactinformatie