Aangifte schade bij particulieren door extreme weersomstandigheden

Online aanvragen Maak een afspraak

In geval van extreme weersomstandigheden (overvloedige regen, hevige storm ...) kan een procedure opgestart worden tot erkenning als ramp.
Het stadsbestuur bereidt dan een dossier voor met alle schadegevallen om de ramp te laten erkennen. Bij erkenning als ramp kan schade, die niet door de gewone brandverzekering gedekt wordt, eventueel via het Rampenfonds gerecupereerd worden.
In functie van de omvang van de schade enerzijds en de meteorologische gegevens anderzijds zal uiteindelijk beslist worden of de schade al dan niet als ramp erkend wordt en of het bij een erkenning om een landbouw- of een algemene ramp gaat.

Procedure

Wie schade heeft geleden aan de woning door wateroverlast dient zo snel mogelijk contact op te nemen met zijn verzekeraar of makelaar. Dergelijke schade is immers gedekt via de brandverzekering. Foto’s van de schade (en eventueel de oorzaak) kan het werk van de verzekeraars helpen bespoedigen. We vragen ook om de aard van de schade en het geraamde schadebedrag over te maken aan het stadsbestuur, gezien we ook deze gegevens overmaken aan het Vlaamse Rampenfonds. Mocht er een erkenning als ramp volgen, kan eventueel niet gedekte schade vanuit het rampenfonds worden vergoed.

Wie een schademelding heeft ingediend, zal van de procedure verder op de hoogte worden gehouden.

Meebrengen

Raming van de schade en eventueel foto's.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie