Aanvraag persaccreditatie herdenking wapenstilstand 11 november 2021

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Ben je persmedewerker? Via deze pagina vraag je een persaccreditatie aan.
De persdienst van de stad Ieper controleert je aanvraag en behoudt zich het recht om bepaalde aanvragen gemotiveerd te weigeren.

Waarom heb je een persaccreditatie nodig?
Een persaccreditatie geeft de persmedewerker het recht om verslag uit te brengen via zijn of haar mediakanaal. Persmedewerkers met een geldige accreditatie verklaren zich nauwgezet te houden aan de richtlijnen die de persdienst van de stad Ieper uitvaardigt.

Het persplatform onder de Menenpoort is gelimiteerd en een plaats is niet verzekerd.

Er is per persoon een aanvraag nodig. Je kan dus geen aanvraag voor meerdere mensen doen.

Contactinformatie

Aanvraag persaccreditatie herdenking wapenstilstand 11 november 2021 om 11 uur

Persoonlijke inlichtingen

Adresgegevens

Parking pers