Parkeerplaats aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Personen die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen ter hoogte van de private woning een parkeerplaats voor personen met een handicap bekomen. Hiervoor dient men het formulier in te vullen. De aanvraag worden besproken op de technische commissie verkeer. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.  

Adresgegevens
Beschikt u over een parkeerkaart voor personen met een handicap (FOD) *
Heeft u permanent een rolstoel of krukken nodig om u te verplaatsen? *
Heeft u een eigen garage (huur of eigendom) binnen wandelafstand vanaf uw woning? *
Bent u zelf bestuurder van de wagen? *

De aanvrager verklaart deze informatie voor waar en echt. Foutieve informatie wordt beschouwd als misbruik van de parkeerkaart voor personen met een handicap en wordt aan de bevoegde diensten overgemaakt.