Ophalen groot huisvuil en oude metalen

Online aanvragen

Grof huisvuil is restafval uit particuliere huishoudens dat te groot is om in een gewone restafvalzak te doen. Ga steeds na of het niet om herbruikbare goederen gaat. In dat geval kunnen ze naar het kringwinkel. Daar krijgen spullen die u niet meer nodig heeft een tweede leven.

Opgelet: oude matrassen kunnen voortaan gratis op het recyclagepark aangeleverd worden.

Wat kan grof huisvuil zijn?

Een oude zetel die ook voor het kringwinkel niet meer bruikbaar is, oude tuinmeubelen, een matras, oude metalen, ...

De ophaling gebeurt vier keer per jaar. Raadpleeg de afvalkalender of via de app Recycle.

 

Voorwaarden

Groot huisvuil:

Alle afvalstukken die door hun omvang, aard of gewicht niet in de restafvalcontainer of afvalzak kunnen.

Oude metalen:

Alle ferro en non-ferrometalen zoals: aluminium potten en pannen, schroot, kachels, gietijzer

Opgelet!

Groot huisvuil, hout en oude metalen dienen gesorteerd (niet gemengd) aangeboden.

Wat niet?
  • gevaarlijke of toxische stoffen
  • tuinafval
  • bouwafval
  • bedrijfsafval
  • klein afval in zakken of dozen
  • autobanden of -onderdelen
  • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (containerpark)
  • selectief opgehaalde materialen zoals papier en karton, pmd, gft en glas
  • gasflessen (zie www.febuprob.be)
  • ruiten (vlak glas)

Herbruikbare stukken kan je meegeven met de kringwinkel.

Groot huisvuil en oude metalen moeten apart worden aangevraagd.

Procedure

Inschrijven en betalen kan aan de onthaalbalie, Ter Waarde 1 of via het online aanvraagformulier.

Indien je enkel oude metalen wenst te laten ophalen (gratis), kan dit via het online aanvraagformulier 'aanvraag ophalen oude-metalen'.

Indien je enkel groot huisvuil of groot huisvuil en oude-metalen wenst te laten ophalen (100,00 EUR), kan dit via het online aanvraagformulier 'aanvraag ophalen groot huisvuil'.

Buitenplaatsen ten vroegste om 19 u. van de avond voor de ophaaldag en zonder hinder voor voorbijgangers! De inzameling van groot huisvuil en oude metalen gebeurt in verschillende fasen.

Bedrag

Kostprijs is 100,00 euro per ophaling of gratis indien enkel oude metalen.

Online aanvragen

Contactinformatie