Kermis

In Ieper worden jaarlijks twee foren georganiseerd op de Grote Markt:

  • De Kattenfoor vindt plaats van de vrijdag voor de tweede zondag na Aswoensdag tot en met de derde zondag na Aswoensdag. 

  • De Thuyndagfoor vindt plaats vanaf de vrijdag voor de eerste zondag van augustus tot en met de maandag na de tweede zondag van augustus. Indien 15 augustus op een dinsdag of woensdag valt, loopt de foor door tot en met 15 augustus.

 

Kattenfoor

Thuyndagfoor

2022

11/03  tem  20/03

04/08  tem  12/08

Kinderrommelmarkt: 7/08

2023

03/03  tem  12/03

04/08  tem  15/08

Kinderrommelmarkt: 13/08

2024

23/02  tem  03/03

02/08  tem  12/08

Kinderrommelmarkt: 11/08

2025

14/03  tem  23/03

01/08  tem  11/08

Kinderrommelmarkt: 10/08

De standplaatsen voor de Kattenfoor en de Thuyndagfoor worden jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen toegewezen. Hiertoe dient de foorreiziger tijdig zijn aanvraagdossier digitaal in te dienen bij het Stadsbestuur via foren@ieper.be, vergezeld van een foto van de attractie in werking. 

 

Contactinformatie