Inzage openbaar onderzoek

Dossiers die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, kan u tijdens de openingsuren van de dienst komen inkijken aan het loket van de dienst Omgeving (Ruimtelijke Ordening en Milieu). 

Voor omgevingsvergunningsaanvragen kan u gedurende de periode van de openbaarmaking ook documenten online raadplegen via het publiek omgevingsloket. Plannen die auteursrechtelijk beschermd en privacygevoelige informatie zijn niet zichtbaar op het publiek omgevingsloket en kunnen ingekeken worden bij de dienst ruimtelijke ordening na afspraak.

Het overzicht van omgevingsvergunningsaanvragen die momenteel ter inzage liggen in het kader van openbaar onderzoek kan hier geraadpleegd worden.

Procedure

Als u bij de aanvraag opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, dan moet dit via het omgevingsloket of schriftelijk tegen ontvangstbewijs of per beveiligde zending (aangetekend per post of via mail naar openbaar.onderzoek@ieper.be).

Meebrengen

Om u zo vlot mogelijk te helpen, gelieve reeds het nummer van de aanvraag (OMV_...) of de locatie van de aanvraag waarvan u de plannen wenst in te kijken, in te vullen in het veld ‘Opmerkingen’

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Contactinformatie