Bekendmaking openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen te publiceren. In onderstaande lijst worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgelijst.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Indien u een omgevingsvergunningsaanvraag wenst te consulteren, kan u hiervoor een afspraak maken waar u 'inzage openbaar onderzoek' selecteert.  

 

Dossiernr. Aanvrager Ligging Omschrijving van de werken Openbaar onderzoek
OMV_2019119554 Vermeulen Xavier;  Noordhofweg 2 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: ophogen van het terrein en het vellen van een boom van 01/11/2019 tot 30/11/2019
OMV_2019121255 ECUBEL ;  Ter Waarde z/nr , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Bouwen van bedrijfsgebouw van 01/11/2019 tot 30/11/2019
OMV_2019105362 Demeyere Aymard;  Grote Branderstraat 3 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: regularisatie bijgebouw en functiewijziging naar garagewerkplaats (voor het onderhoud en samenstellen van paramotoren) van 01/11/2019 tot 30/11/2019
OMV_2019125377 Debuf Frederic; Debuf Geert;  Hollebeke-Dorp 34 , 8902 Ieper - Hollebeke; Komenseweg 149 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: nivellering van 3 percelen van 01/11/2019 tot 30/11/2019
OMV_2019119975 KOSTUMATION ; Veurnseweg 614B , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: functiewijziging van handelsruimte naar recreatiepark van 07/11/2019 tot 06/12/2019
OMV_2019067841 PUPURN ; WASSERIJ CAILLIAU ;  Rozendaalstraat 117C , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden, toevoegen aan een industriële wasserij van 08/11/2019 tot 07/12/2019
OMV_2019081216 Haghedooren Matthias;  Casselstraat 25 , 8908 Ieper - Vlamertinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden van een tuinbouwbedrijf gecombineerd met akkerbouw en groenteteelt + bouwen van een nieuwe loods met bijkomende koelinstallatie van 08/11/2019 tot 07/12/2019
OMV_2019128546 Vermeulen Frans Julien;  Blindeliedenstraat 3E , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een carport van 08/11/2019 tot 07/12/2019
OMV_2019128564 Decoene Lieven;  Hanebroekweg 5 , 8906 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis van 08/11/2019 tot 07/12/2019
OMV_2019122491 Deman Evelien; Wolters Pascal;  Haiglaan 178 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: sloop woning en bouwen 3 appartementen van 14/11/2019 tot 13/12/2019
OMV_2019129811 Huyghe Jennifer; Verplanken Jelle;  Veurnseweg 65 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning + bouwen van een carport van 14/11/2019 tot 13/12/2019
OMV_2019113023 LODEWIJK ;  Brugseweg 43 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een meergezinswoning met kantoorruimte + carports, fietsenberging en parking na slopen van het bestaande gebouw van 18/10/2019 tot 16/11/2019
OMV_2019111511  GRACRO ;  Dikkebusseweg 41 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Omvormen van woning naar meergezinswoning met kantoor op het gelijkvloers van 18/11/2019 tot 17/12/2019
OMV_2019132848 Smets Leopold; Van Quaethem Marleen;  Ter Olmen 41 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Slopen en herbouwen van een woning met tuinberging + bouwen carport van 18/11/2019 tot 17/12/2019
OMV_2019118601 't Abeelhof ; Marshofstraat 8 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen bijgebouw tot vakantiewoning en functiewijziging bijgebouw tot kantoor/ diensten van 19/11/2019 tot 18/12/2019
OMV_2019118489 Alleman Marie;  Wittemolenstraat 16 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een carport met bijkomende verharding van 21/10/2019 tot 19/11/2019
OMV_2019119836 WESTLANDIA ;  Dehemlaan 1 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden, toevoegen aan een reclasseringscentrum van 21/10/2019 tot 19/11/2019
OMV_2019117590 Ryckaert Ruud; Vervisch Marieke;  du Parcwijk 36 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: plaatsen carport van 22/10/2019 tot 20/11/2019
OMV_2019075120 SOLAE BELGIUM ;  Zwaanhofweg 1 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: wijzigen, uitbreiden van een bedrijf voor de extractie van sojaproducten van 23/10/2019 tot 21/11/2019
OMV_2019120145 DEDELCO ; Dehaeck Thierry;  Oostkaai 23A - 24 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met bedrijfswoning van 28/10/2019 tot 26/11/2019
OMV_2019120441  Staelens Recup;  Bargiestraat 12 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden van een inrichting voor opslag en verwerking van schroot en autowrakken  van 30/10/2019 tot 28/11/2019
OMV_2019110764 Vandewalle Danny Raymond;  Briekestraat 60 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: ophogen van landbouwgrond van 31/10/2019 tot 29/11/2019

Contactinformatie