Bekendmaking openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen te publiceren. In onderstaande lijst worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgelijst.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Indien u een omgevingsvergunningsaanvraag wenst te consulteren, kan u hiervoor een afspraak maken waar u 'inzage openbaar onderzoek' selecteert.  

 De openbare onderzoeken die opgeschort werden op 24 maart 2020 ten gevolge van het noodbesluit van de Vlaamse Regering, worden hervat op 27 april 2020. Gelet  de huidige maatregelen geven we bij voorkeur telefonisch toelichting van de plannen op het nummer 057/451 660. Indien inzage in de plannen gewenst is, kan momenteel enkel telefonisch een afspraak gemaakt worden op het nummer 057/451 660.

 Het inplantingsplan en de beschrijvende nota zijn tevens raadpleegbaar op het publiek loket van het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket).

 

 

Dossiernr. Aanvrager Omschrijving van de werken Omschrijving van de werken Openbaar onderzoek
OMV_2020047026 Verhulst Flore; Hoornaert Hannes  Brugseweg 11, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van de woning van 05/06/2020 tot 04/07/2020
OMV_2020060458 Delestrez Kurt Brugseweg 173 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een terrasoverkapping en fietsberging van 05/06/2020 tot 04/07/2020
OMV_2020043237 DEJAEGHER ADRIAAN Veurnseweg 209 , 8900  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van een woning na slopen van de bestaande aanbouw van 07/05/2020 tot 05/06/2020
OMV_2020038050 Just Baby Dogs ; Van den Bergh Manolito Kleine Poezelstraat 3 , 8904 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: functiewijziging en exploitatie hondenfokkerij van 08/05/2020 tot 06/06/2020
OMV_2020049732 Woets Geert Klappershoekstraat 16 , 8904 Ieper - Boezinge De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een carport van 08/05/2020 tot 06/06/2020
OMV_2020042316 Homey Carine; Homey Katty  Zorgvlietstraat 52, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verkaveling van 12/05/2020 tot 10/06/2020
OMV_2020047171 D-maC rent & service  Sint-Krispijnstraat 14 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: inrichting voor verhuur en onderhoud van tuin- en bouwmachines van 12/05/2020 tot 10/06/2020
OMV_2020024351 Soetaert Valerie; Fiey Henk Maaldestedestraat 44, 8902 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO:uitbreiden van een woning + plaatsen van een schuifpoort in de voortuin van 13/05/2020 tot 11/06/2020
OMV_2020056816 VERMEULEN   Bargiestraat 1A, 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden van een metaalverwerkingsbedrijf van 13/05/2020 tot 11/06/2020
OMV_2020036350 Cafmeyer Vicky; Phlypo Jelle Veurnseweg 501 , 8906 Ieper - Elverdinge De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de woning en de regularisatie van een bijgebouw van 14/05/2020 tot 12/06/2020
OMV_2020036341 LAPEIRRE WONINGBOUW  Velodroomstraat 18A - 18B - 18C, 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van drie parkvilla’s met aanleg van wegenis van 14/05/2020 tot 12/06/2020
OMV_2020045397 Vanoplynes Stefaan Diksmuidseweg 462 , 8904 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een garage van 14/05/2020 tot 12/06/2020
OMV_2020046715 Braem Geert Berkenwijk 47 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Bouwen van een overkapping en plaatsen omheining van 14/05/2020 tot 12/06/2020
OMV_2018019629 FORREZ INTERNATIONAL  Sint-Krispijnstraat 8 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen loods, exploiteren van een bandencentrale van 14/05/2020 tot 12/06/2020
OMV_2020035868 DAMBRE  Abdijmolenstraat 4 , 8902 Ieper - Voormezele De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: vellen bomen, bouwen nieuwe loods voor stallen van machines, vellen van bomen, wijzigen, uitbreiden, bijstellen van de voorwaarden van een loonwerkbedrijf van 14/05/2020 tot 12/06/2020
OMV_2020047132 ROORYCK BROOS EN DEBERGH MYRIAM  Kleine Branderstraat 10 , 8906 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen loods, overdekte mestvaalt, plaatsen elektriciteitscabine en pocketvergister, aanleg foliebassin, sleufsilo's en verharding, verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden van een rundveehouderij van 19/05/2020 tot 17/06/2020
OMV_2020050439 BOUW- EN COORDINATIEBUREAU D & V  Haiglaan 64 - 66 - 68 - 70 - 78 - 84 - 88 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Bouwen appartementen na afbraak bestaande toestand. van 20/05/2020 tot 18/06/2020
OMV_2020004087 SOFIMO ROESELARE  Haiglaan 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 78 - 80 - 84 -86A - 86 - 88, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van 2 woningen met handelsruimte, meergezinswoningen en ondergr. garage van 20/05/2020 tot 18/06/2020
OMV_2020052870 Van Eeckhoutte Thierry  Oude Veurnestraat 23, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis van 22/05/2020 tot 20/06/2020
OMV_2020053719 Caulier Tyas  Bellestraat 7, 8908 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van de woning na slopen van de bestaande aanbouw van 22/05/2020 tot 20/06/2020
OMV_2020033240 TAVEIRNE   Wieltje 4, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen van 2 melkveestallen, laadkade, overkapping, buitenmelktank,voedersilo, aanleg sleufsilo's en verharding, vellen van bomen, verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden, toevoegen aan een varkens- en rundveehouderij van 25/05/2020 tot 23/06/2020
OMV_2020038640 Bailleul Stijn  Dikkebusseweg 430, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM:bouwen loods, slopen stal, uitbreiden exploitatie van 26/05/2020 tot 24/06/2020
OMV_2020051022 Nuytten Ghislain Leopold  Poperingseweg 22, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden bistro + regularisatie van een publiciteitsbord van 27/05/2020 tot 25/06/2020
OMV_2020039103 Metsu Marc  Vlamertingestraat 75, 8900 Ieper   De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: aanleg van een waterput, reliefwijziging, het wijzigen, uitbreiden, toevoegen aan een varkens- en rundveehouderij van 27/05/2020 tot 25/06/2020
OMV_2020049867 Dewagter Laurens Arthur  Ligywijk 114, 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanleggen van verharding en plaatsen van een houten afsluiting langs de achterkavelgrens van 29/05/2020 tot 27/06/2020

 

 

 

 

 

 

 


Contactinformatie