Bekendmaking openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen te publiceren. In onderstaande lijst worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgelijst.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Indien u een omgevingsvergunningsaanvraag wenst te consulteren, kan u hiervoor een afspraak maken waar u 'inzage openbaar onderzoek' selecteert.  

 

Dossiernr. Aanvrager Ligging Omschrijving van de werken Openbaar onderzoek
OMV_2017001452 STEVENS PUNCHING ;  Zonnebeekseweg 221 , 8900 Ieper; Zonnebeekseweg 221A , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: wijzigen, uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf van 04/04/2019 tot 03/05/2019
OMV_2018144586 BIOMASS CENTER ;  Bargiestraat 1 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen van loodsen, een kantoor en aanleggen technische zone na afbraak bestaande loods en kantoor van 19/04/2019 tot 18/05/2019
OMV_2019002577 BOUWONDERNEMING CATTEEU ;  Bourgondiëstraat 9-11 , 8906 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen van 10/04/2019 tot 09/05/2019
OMV_2019003179 Meersseman Jonas;  Eekhofstraat 6 , 8902 Ieper-Hollebeke;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: exploitatie van een paarden- en varkenshouderij  van 01/04/2019 tot 30/04/2019
OMV_2019009914 Moyaert Stijn;  Rijselseweg 59 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: het bouwen van een feestzaal, aanleg van een parking - exploitatie feestzaal van 25/03/2019 tot 23/04/2019
OMV_2019010340 JOJUSI ;  Meenseweg 470 , 8902 Ieper - Zillebeke;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van 4 woningen na slopen van de bestaande bebouwing van 03/04/2019 tot 02/05/2019
OMV_2019017393 BOUWONDERNEMING CATTEEU ;  Zuidschote-Dorp 15 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen van jongensschool tot 2 koopwoningen van 25/03/2019 tot 23/04/2019
OMV_2019019041 Lammers Anja Francine;  Wervikstraat 95 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis in functie van een kapsalon van 08/04/2019 tot 07/05/2019
OMV_2019020308 Bouwdueel Koen; Descamps Sara;  Bukkersstraat 53 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van een rijwoning van 01/04/2019 tot 30/04/2019
OMV_2019020434 Feys Kaat; Gallouch Youssef;  Vannestestraat 12 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een woning en carport van 21/03/2019 tot 19/04/2019
OMV_2019020454 Desmyter Mario;  Dikkebusseweg 630 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden, toevoegen aan een varkens- en rundveehouderij van 22/03/2019 tot 20/04/2019
OMV_2019022736 Vereecke Christophe;  Diksmuidseweg 434 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van de woning van 01/04/2019 tot 30/04/2019
OMV_2019023078 Deschildre Damien;  Klapstraat 4 , 8906 Ieper-Elverdinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, toevoegen aan een varkens- en pluimveehouderij (nieuwe pluimveestal) van 21/03/2019 tot 19/04/2019
OMV_2019024085 Vercoutter Sabien;  Griettensstraat 15 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis van 21/03/2019 tot 19/04/2019
OMV_2019026261 Beele Pieter;  Breydelhofstraat 150 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: het plaatsen van een carport, bouwen van een tuinhuis en aanleg verharding ifv oprit van 27/03/2019 tot 25/04/2019
OMV_2019028649 BELPARK ;  Meenseweg 497 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: Bellewaerde - BP.Canadacoaster van 12/04/2019 tot 11/05/2019
OMV_2019031040 Mostaert Ignace Marie;  Bloemendale 50 , 8904 Ieper - Boezinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een veranda van 01/04/2019 tot 30/04/2019
OMV_2019032396 Houthoofd Chantal; Lamiroy Henri;  Eekhofstraat ZN , 8902 Ieper-Voormezele;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een vakantiewoning ter vervanging van een bestaand vakantieverblijf van 10/04/2019 tot 09/05/2019
OMV_2019032573 Florissoone Melvin Jean-Paul;  Sint-Elooisweg 35 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: plaatsen van een tuinberging en terras in de achtertuin en parkeerplaats en publiciteitsinrichting in de voortuin van 24/04/2019 tot 23/05/2019
OMV_2019033471 Decramer Jurgen Gerard;  Ter Olmen 54 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een carport van 03/04/2019 tot 02/05/2019
OMV_2019034234 Cokelaere Dieter;  Fazantenlaan 40 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: plaatsen van een tuinhuis, carport en aanleg verharding van 09/04/2019 tot 08/05/2019
OMV_2019034308 Ceuninck Dany;  Pilkemseweg 52 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis en slopen bestaand bijgebouw (paardenstal) van 09/04/2019 tot 08/05/2019
OMV_2019035309 Koether Jean Pierre;  Brugstraat 28 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: slopen en herbouwen van een ééngezinswoning van 18/04/2019 tot 17/05/2019
OMV_2019035353 Delanghe Tania;  Sittingbournelaan 1 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen carport, bouwen tuinhuis en wijzigen poortopening in raamopening van 17/04/2019 tot 16/05/2019
OMV_2019035876 Supply Andy Roger;  Izegrimstraat 36 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis van 19/04/2019 tot 18/05/2019
OMV_2019036223 Breyne Bet; Pinson Sam;  Paddevijverstraat 36 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning van 24/04/2019 tot 23/05/2019
OMV_2019037928 MOFYS ; Morel Jürgen;  Vijverstraat 1E , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbrengen van publiciteit + regularisatie van een tuinhuis van 18/04/2019 tot 17/05/2019
OMV_2019038068 Doise Nicole;  Sint-Omerlaan 35 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: plaatsen van een afsluiting van 23/04/2019 tot 22/05/2019

Contactinformatie