Bekendmaking openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen te publiceren. In onderstaande lijst worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgelijst.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Indien u een omgevingsvergunningsaanvraag wenst te consulteren, kan u hiervoor een afspraak maken waar u 'inzage openbaar onderzoek' selecteert.  

 

Dossiernr. Aanvrager Ligging Omschrijving van de werken Openbaar onderzoek
OMV_2020054227 Brutsaert Koen; CID LINES  Waterpoortstraat 2 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: wijzigen, uitbreiden van een inrichting voor de productie van poets- en reinigingsmiddelen van 06/08/2020 tot 04/09/2020
OMV_2020061273 Dejonckheere Luc De Clerckstraat 7 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: regularisatie van een carport en tuinberging van 14/07/2020 tot 12/08/2020
OMV_2020070316 Vandamme Frederik Marc; Platteau Nakita Rijselseweg 133 , 8902 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een woning van 15/07/2020 tot 13/08/2020
OMV_2020076158 Kestelyn Ludwig Proosdijstraat 1 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis van 15/07/2020 tot 13/08/2020
OMV_2020038904 Woon- en Zorgcentrum Home Vrijzicht vzw  Boezingestraat 181 - Veurnseweg 536 - 538 , 8906 Ieper - Elverdinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: omgevingsaanleg WZC Home Vrijzicht van 15/07/2020 tot 13/08/2020
OMV_2020059703 Deschildre Damien Klapstraat 4 , 8906 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen van een loods met verharding, slopen van twee bestaande, aanleg weegbrug, wijzigen, uitbreiden, toevoegen aan een varkens- en pluimveehouderij van 15/07/2020 tot 13/08/2020
OMV_2020067291 Devos Marc Pappotstraat 4 , 8902 Ieper - Zillebeke De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: regularisatie afdak, exploiteren van een rundvee- en pluimveehouderij van 15/07/2020 tot 13/08/2020
OMV_2020072699 Delalleau Stefaan Langemarkseweg 3 , 8904 Ieper - Boezinge De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: wijzigen, uitbreiden van en toevoegen aan een rundveehouderij (uitbreiding groenvoederopslag en lozing op riolering)  van 16/07/2020 tot 14/08/2020
OMV_2020071588 Vanoverberghe Maarten Omloopstraat 29 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis van 17/07/2020 tot 15/08/2020
OMV_2020073120 HYBOMA  Capucienenstraat 57 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Bouwen van een meergezinswoning met apotheek na het slopen van bestaande bebouwing van 17/07/2020 tot 15/08/2020
OMV_2020070975 McBride  Waterpoortstraat 13 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een afdak voor stapeling paletten van 17/07/2020 tot 15/08/2020
OMV_2020071833 Moerenhout Arie; Parruys Sylvie d'Ennetièresplein 1 ,  8906 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: functiewijziging en verbouwen van de woning van 22/07/2020 tot 20/08/2020
OMV_2020078916 M.B.V.-Ontwikkeling  Ypermanstraat 34A , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Bouwen van een eengezinswoning en bijgebouw van 22/07/2020 tot 20/08/2020
OMV_2020080263 HECTAAR  Wulvestraat 1 ,  8902 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen 6 woningen na slopen bestaande bebouwing van 22/07/2020 tot 20/08/2020
OMV_2020083141 Depuydt Dany Jeremie Wieltje 31 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanleg bijkomende oprit van 22/07/2020 tot 20/08/2020
OMV_2020094717 Boudry Alain Schipstraat 10A - 10C , 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO:het bijstellen van de verkaveling Schipstraat van 22/07/2020 tot 20/08/2020
OMV_2020043429 Huize Zonnelied  Stationsstraat 14 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: afbreken aanbouw en bouwen dagverzorgingscentrum en burelen van 23/07/2020 tot 21/08/2020
OMV_2020081178 Stad Ieper  ABC-straat - Blindeliedenstraat  - Boomgaardstraat  - Burchtstraat - Dehaernestraat  -Ieperleestraat  - Kiekenmarkt - Lombaardstraat  - Onze-Lieve-Vrouwestraat - Oude Konijnstraat -Schuttelaerestraat  - Sint-Elisabethstraat - Sint-Janshospitaalstraat  , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Collector overwelfde Ieperlee Lot 2B Fase 5 van 24/07/2020 tot 22/08/2020
OMV_2020067471 Stad Ieper  Fazantenlaan 32 - 34 , 8900 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verkaveling van 24/07/2020 tot 22/08/2020
OMV_2020067644 Verbiese Nathalie du Parcwijk 1-3, 8908 Ieper  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Splitsen van woning tot 2 wooneenheden van 28/07/2020 tot 26/08/2020
OMV_2020088286 Braem Sabine Maaldestedestraat 129 , 8902 Ieper - Hollebeke De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Plaatsen van een omheining van 28/07/2020 tot 26/08/2020
OMV_2020089326 Rogiers Véronique; Verbrugghe Yves Plumerlaan 65 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Terreinaanlegwerken en bouwen van een bijgebouw van 31/07/2020 tot 29/08/2020
OMV_2020080454 Van Ovenberghe Sören; Vandamme Annelie Kerkstraat 32 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Bouwen van  carport van 31/07/2020 tot 29/08/2020
OMV_2020088193 Leterme Julie Zwaanhofweg 15 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen opslagplaats van 31/07/2020 tot 29/08/2020

 

 

 

 

 

 

 


Contactinformatie