Bekendmaking openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen te publiceren. In onderstaande lijst worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgelijst.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Indien u een omgevingsvergunningsaanvraag wenst te consulteren, kan u hiervoor een afspraak maken waar u 'inzage openbaar onderzoek' selecteert.  

 

Dossiernr. Aanvrager Ligging Omschrijving van de werken Openbaar onderzoek
OMV_2019094318 Huyghe Bertin; Vanmeenen Mieke;  Poezelstraat 15 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van de woning + herbouwen van bestaande bijgebouwen van 05/09/2019 tot 04/10/2019
OMV_2019096401 Derycke Margot; Pollet Jeroen;  Sportstraat 33 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen van de woning, de aanleg van verharding en plaatsen houten afsluiting (regularisatie) van 05/09/2019 tot 04/10/2019
OMV_2019097222 Jan Yperman Ziekenhuis ;  Briekestraat 12 , 8900 Ieper; Pilkemseweg 86 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: de uitbreiding van AZ Jan Yperman ziekenhuis (nieuwbouw ziekenhuisvleugel en verbouwen bestaande vleugel , aanleg parking, slopen van een woning) van 12/09/2019 tot 11/10/2019
OMV_2019071623 DEBRABANDER Christiane; DEMEULENAERE Geert;  Zonnebeekseweg 176-178-180 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: slopen en herbouwen van 3 rijwoningen en bouwen van 13 garages van 13/09/2019 tot 12/10/2019
OMV_2019096096 Boussier David;  Haiglaan 78 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen nieuwe garage na slopen van de huidige van 14/08/2019 tot 12/09/2019
OMV_2019081601 Hosten Jan; LEISURE CONSULTING COMPANY ;  Augustijnenstraat 35B , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen van een binnenspeeltuin van 21/08/2019 tot 19/09/2019
OMV_2019092766 DEHEM ; Dehem Michel;  Plumerlaan 4 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Herbouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande van 21/08/2019 tot 19/09/2019
OMV_2019101927 Renders Bruno;  Landingstraat 11 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een garage na afbraak bestaande van 30/08/2019 tot 28/09/2019

Contactinformatie