Bekendmaking openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen te publiceren. In onderstaande lijst worden de aanvragen die ter inzage gelegd worden gedurende het openbaar onderzoek opgelijst.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bepaalde stukken (inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's) van een dossier geraadpleegd worden via het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Omwille van auteursrechtelijke bescherming kunnen gedetailleerde plannen niet online geraadpleegd worden. 

Indien u een omgevingsvergunningsaanvraag wenst te consulteren, kan u hiervoor een afspraak maken waar u 'inzage openbaar onderzoek' selecteert.  

 

Dossiernummer Aanvrager Ligging Omschrijving van de werken Openbaar onderzoek
OMV_2019046215 Dejonckheere Ward; Verbeke Leen;  Reningestraat 7A , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: herbouwen bijgebouw na sloop bestaande bijgebouw van 01/07/2019 tot 30/07/2019
OMV_2019055844 d Construct ; Depotter Matthieu;  Van Wonterghemstraat 1 , 8902 Ieper; Van Wonterghemstraat 3 , 8902 Ieper; Van Wonterghemstraat 5 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van 3 woningen van 01/07/2019 tot 30/07/2019
OMV_2019074476 H. Lemenu ; Verstraete katrien;  Meenseweg 124 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbrengen van diverse publiciteitsconstructies (regularisatie + nieuw) van 01/07/2019 tot 30/07/2019
OMV_2019067798 Parret Geert;  Wulvestraat 64 , 8902 Ieper - Zillebeke;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: exploitatie van een rundveehouderij van 05/07/2019 tot 03/08/2019
OMV_2019067642 Declercq Francis; INFOLINK ;  Rijselstraat 45 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen van een voormalig schoolgebouw tot 4 woongelegenheden en  handelsruimte van 08/07/2019 tot 06/08/2019
OMV_2019064553 Bostoen Marie-Thérèse; Verschoot Martial;  Ter Olmen 78 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een garage van 08/07/2019 tot 06/08/2019
OMV_2019068145 Decan Samuel;  Frezenbergstraat 36 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de woning na slopen bestaand aan- en bijgebouw van 08/07/2019 tot 06/08/2019
OMV_2018135810 Segers Ingeborg; Walbrou Kurt;  Kemmelstraat 1 , 8956 Heuvelland;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Slopen en herbouwen bijgebouw. Regulariseren gevelopeningen. Aanleggen poel. van 08/07/2019 tot 06/08/2019
OMV_2019084043   Groenejagerstraat 12 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning van een varkenshouderij van 08/07/2019 tot 06/08/2019
OMV_2019064453 Vandeputte Bernard; Vandeputte Johan;  Poperingseweg 332 , 8908 Ieper - Vlamertinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: exploiteren van een rundveehouderij, bouwen van een woning en nieuwe loods en diverse aanpassingswerken van 09/07/2019 tot 07/08/2019
OMV_2019009769 DEWITTE Carine; Knockaert Johan;  Steenakkerstraat 4 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een bijgebouw na slopen van twee bestaande bijgebouwen van 09/07/2019 tot 07/08/2019
OMV_2019065801 Brondeel Patrick; buseyne jurgen; M.B.V.-Ontwikkeling ;  Ypermanstraat 38 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: slopen van een woning en bouwen van 4 eengezinswoningen met bijgebouw van 10/07/2019 tot 08/08/2019
OMV_2019067578 Pattyn Thierry Robert;  Poperingseweg 203 , 8908 Ieper - Vlamertinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van een garage en bouwen afdak van 15/07/2019 tot 13/08/2019
OMV_2019076580 Vanderhaegen Johan;  Zandvoordestraat 23 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een veranda van 15/07/2019 tot 13/08/2019
OMV_2019072789 Debruyne Peter; Vandendaele Caroline;  De Clerckstraat 5 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de woning + regularisatie bijgebouw en zwembad van 15/07/2019 tot 13/08/2019
OMV_2019078667 Bevernage David Pierre;  Veurnseweg 153 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Vervangen van de ramen van 16/07/2019 tot 14/08/2019
OMV_2019051573 Bruneel Marianne; Bruneel, Marianne ;  Diksmuidseweg 255 , 8904 Ieper - Boezinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden van een varkenshouderij, slopen en bouwen van loods en afdak van 17/07/2019 tot 15/08/2019
OMV_2019075660 Brouckaert Olivier;  Zandvoordestraat 73 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: wijziging hoofdfunctie naar privéwoning van 18/07/2019 tot 16/08/2019
OMV_2019088310 Vandendriessche Olivier;  Poperingseweg z/nr , 8900 Ieper;    van 18/07/2019 tot 16/08/2019
OMV_2019077631 Vandenbroele Bea;  Sasstraat 20 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: regularisatie en aanpassing van woning met bedrijfsgebouw van 19/07/2019 tot 17/08/2019
OMV_2019090703 St.-Catharine ;  Maaldestedestraat 14 , 8902 Ieper - Zillebeke;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verder exploiteren, uitbreiden (diepe grondwaterwinning) van een wasserij van 19/07/2019 tot 17/08/2019
OMV_2019051203 BORVAL.TEC ; Van Laere Koen;  Bargiestraat 40 , 8904 Ieper; Bargiestraat 42 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: wijziging, uitbreiding van een inrichting voor de productie van vochtige doekjes, uitbreiden van een bedrijfsgebouw van 23/07/2019 tot 21/08/2019
OMV_2019072327 Mabesoone Isabel; Opsommer Valerie;  Sint-Elooisweg 27 , 8902 Ieper - Voormezele;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Verbouwen woning en bouwen bijgebouw van 23/07/2019 tot 21/08/2019

Contactinformatie