Geboorteaangifte

Maak een afspraak

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

Wie geeft de geboorte aan?
De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen.

De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

 • als hij of zij gehuwd is met de moeder
 • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft

Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn en de geboorteaktes meebrengen.

Wanneer geeft u de geboorte aan?
Na de dag van de bevalling hebt u vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven.
Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Waar geeft u de geboorte aan?

 • U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.
 • De aangifte van uw kind kan ook in het Jan Ypermanziekenhuis op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, na het maken van een afspraak. Je hoeft hiervoor geen ticket te nemen aan de zuil in het ziekenhuis. Klik hier voor meer info en om een afspraak te maken.

Welke naam kan u het kind geven?
Er is keuze voor de familienaam van de baby namelijk:

 • familienaam van de vader/meemoeder
 • familienaam van de moeder
 • familienaam samengesteld uit de familienamen van de ouders (dubbele familienaam) in de door de ouders gekozen volgorde met niet meer dan één familienaam voor elk van hen.

Bij onenigheid tussen de ouders krijgt het kind de naam van de vader of meemoeder en de naam van de moeder in alfabetische volgorde.

Is het kind geen Belg dan wordt voor de naamgeving het persoonlijk statuut toegepast.

De familienaam die het kind krijgt is tevens afhankelijk van de afstamming en de rangorde (eerste of volgend kindje) van geboorte.

 • Een eerste kindje wordt geboren: sinds 1/6/2014 wordt de familienaam toegekend op specifieke verklaring van BEIDE ouders en is onherroepelijk.
 • Een tweede of volgende kindje wordt geboren:
  • Alle kinderen zijn geboren na 01/06/2014: het nieuwgeboren kind volgt de initiële naamkeuze die de ouders maakten bij de aangifte van het eerste kind.
  • Er zijn reeds kinderen geboren vóór 01/06/2014: het nieuwgeboren kind is geboren na 01/06/2014, dan kan er nog een verklaring van naamkeuze ondertekend worden met de specifieke keuze van de ouders binnen het jaar na de geboorte van dit kind. 

Welke documenten ontvangt u?
Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want u kunt hiermee:

 • de kinderbijslag aanvragen 
 • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Meebrengen

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • het medisch geboorteattest: formulier “informatie voor de nieuwe ouder(s)”, afgeleverd door de kraaminrichting.
 • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt.
 • uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes indien het uw eerste gezamenlijk kind betreft.
 • verklaring van familienaamkeuze indien van toepassing (identiteitskaart van beide ouders).

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving

Artikel 55, 56 en 335 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak

Contactinformatie