Rijbewijs aanvragen

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Meebrengen

 • Vernieuwen rijbewijs:
  • identiteitskaart
  • oud rijbewijs

 • Eerste aanvraag:
  • identiteitskaart
  • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • voorlopig rijbewijs

 • Medische aanvraag / hernieuwing:
  • identiteitskaart
  • rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor groep 1 / groep 2
  • oud rijbewijs

Bedrag

22,50 euro.

Maak een afspraak

Contactinformatie