Identiteitskaart Belg (e-ID)

Maak een afspraak

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar. U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingsbrief om uw eID bij de Dienst burgerzaken van uw gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingsbrief, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:

 • als uw eID verloren of beschadigd is
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtshalve schrappingen 
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

U gaat vervolgens met uw oproepingsbrief, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente. Drie tot vier weken later, krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt. Uw PIN-code kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u drie weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Let op hiervoor betaal u wel een hoge kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingsbrief
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingsbrief, voldoet
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

De aanvraag van uw eID gebeurt bij de dienst Leven.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

De afhaling van uw nieuw eID gebeurt aan de snelbalie (Auris).

Bedrag

 • Aanvraag via normale procedure: (3 tot 4 weken): 20,10 euro
 • Aanvraag via spoedprocedure met levering in de gemeente (aanvraag vóór 15u, afhaling: dag van aanvraag + 3 werkdagen) : 103,60 euro

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Maak een afspraak

Contactinformatie