Afvalinzameling

Online aanvragen Maak een afspraak

Dankzij een vergaande selectieve inzameling van afvalstoffen trachten we de restafvalberg zo klein mogelijk te houden.
Een aantal afvalstoffen wordt bij je thuis opgehaald, een aantal afvalstoffen kan je zelf brengen naar het recyclage- of groenpark. Sommige afvalstoffen kunnen we nog recycleren en kan je gratis aanbieden, andere afvalstoffen vragen een duurdere verwerking en rekenen we door.
De afvalkalender geeft een overzicht welke afvalsoort wanneer wordt opgehaald. Er bestaat ook een handige en gratis app om via je mobiele telefoon geïnformeerd te worden: Recycle!

Volgende afvalstoffen halen we HUIS-AAN-HUIS op:

AFVALSOORT RECIPIËNT FREQUENTIE KOSTPRIJS OPMERKING
Restafval Zwarte container van 40, 120 of 240 liter of reglementaire afvalzak tweewekelijks 0,185 EUR/kg (container)
1,35 EUR per afvalzak
aanvragen container via Klantendienst IVVO
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) Groene container van 40, 120 of 240 liter tweewekelijks (wekelijks van 15/5 tot 15/9) 0,085 EUR/kg aanvragen container via Klantendienst IVVO
PMD Blauwe PMD-zak tweewekelijks 3,00 EUR (rol van 20 zakken) PMD-zakken te koop in meeste supermarkten en aan snelbalie
Papier en Karton  In dozen of ingebonden  vierwekelijks  gratis  
Groot huisvuil   4 keer per jaar maar enkel  na inschrijving en betaling 50 EUR zie afvalkalender
Groot tuinafval   enkel na inschrijving en betaling 50 EUR zie afvalkalender

Voor de betaling inzameling van rest- en GFT-afval werken we met een voorafbetaling.  Je ontvangt een betalingsuitnodiging en betaalt bvb. 25 EUR.  Bij elke lediging van je container wordt het gewicht geregistreerd en telkens van dit bedrag afgetrokken.  Indien minder dan 10 EUR op je rekening staat ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.  In geval van negatief saldo zal de container niet meer geledigd worden.
Voor verdere informatie omtrent het gebruik en betalen van de containers en toegangskaarten voor het recyclage- en groenpark verwijzen we naar de klantendienst van de IVVO (057 21 41 60) en de website www.ivvo.be


Volgende afvalstoffen kan je per wijk inzamelen:
* GLAS : via de verspreide glasbollen (zie lijst) (zie plannetje)
* TEXTIEL: via de verspreide textielcontainers (zie lijst) (zie plannetje)
* KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA): inzamelronde twee maal per jaar (zie Afvalkalender)


Een aantal afvalstoffen kan je zelf aanvoeren naar het groen- of recyclagepark. Deze worden beheerd door de afvalintercommunale IVVO. Zie de afzonderlijke pagina.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie