Adreswijziging - verhuis niet-Belg

Maak een afspraak

Als u verhuist en u hebt een A, B, C, D, E, E+, F, F+-kaart of een attest van immatriculatie (oranje kaart), dient u uw nieuw adres binnen de 8 dagen aan de dienst Vreemdelingen van uw nieuwe woonplaats te melden.

Procedure

  • Een adreswijziging geeft u binnen acht dagen na het betrekken van uw nieuwe woonst aan. 
  • Een meerderjarig gezinslid kan de aangifte voor het hele gezin doen.
  • Na de aangifte kijkt de politie na of u ook effectief op uw nieuwe adres woont. De wijkagent komt langs en bezorgt u een bevestiging van de woonstcontrole. 

Meebrengen

  • verblijfskaart en/of paspoort
  • pincode voor aanpassen verblijfskaart
  • brief wijkagent
Maak een afspraak

Contactinformatie