Aanvraag wielerwedstrijd

Voor de organisatie van een wielerwedstrijd (organisatie/doortocht) of veldrit is een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig. De aanvraag moet je minstens drie maanden voor aanvang van de wedstrijd indienen.
 
Hoe aanvragen?
 
1. Informeer bij de Wielerbond of de koers georganiseerd kan worden. De wedstrijd wordt ingeschreven in de kalender van de Federatie Belgische Wielerbond /Wielerbond Vlaanderen /Vrije Liefhebbers Federatie. Hun toelating wordt toegevoegd aan de aanvraag. 

2. Maak het parcours op en voeg dit samen met een opsomming van de straten toe aan je aanvraag.
 • Gewestwegen worden in rood aangeduid
 • Provinciewegen in blauw 
 • Gemeentewegen in groen
 • Koersrichting met zwarte pijltjes
 • Vertrek en aankomst met een zwarte streep en de letters V en A
 • Kruisen van gewestwegen met een rode dwarsstreep
 • Kruisen van provinciewegen met een blauwe dwarsstreep 
 • Vermeld bij elk kruispunt wie het toezicht tijdens de wedstrijd uitoefent: signaalgever (S) of politie (P)
 
3. Gaat het parcours over het grondgebied van verschillende gemeenten, dan moet je de aanvraag in alle gemeenten indienen volgens de regels van die gemeente. 

4. Loopt het parcours over een gewestweg, dan moet je een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, regio West-Vlaanderen. Wat moet je indienen?
 • Het volledige aanvraagdossier (zie hierboven)
 • Een schets met aanduiding van de seingevers en opstelplaatsen van de politie (opgemaakt door lokale politie)
 • De gewestweg is in rood aangeduid op de schets
 
Loopt het parcours over verschillende regio’s, dan bezorgt het Agentschap Wegen en Verkeer dit aan het agentschap van de betrokken regio.

Het Agentschap Wegen en Verkeer levert een toestemming of weigering af.
 
5. Vraag de vergunning aan via het fomulier "Aanvraag wielerwedstrijd".
 
6. Mail het ingevulde aanvraagformulier met de nodige documenten naar evenementen@ieper.be.  
 
Welke documenten moet je toevoegen?

 • Aanvraag van de vergunning 
 • Toelating van de Wielerbond 
 • Parcours van de wedstrijd met opsomming van de straten en aanduiding van de wegen in de juiste kleur 
 • Verzekeringsattesten van de wielerwedstrijd
 • Een lijst met vermelding van de identiteit van de seingevers
 • Attesten volgwagens (wagens met groene en rode vlag zijn geen volgwagens)
 
Afhandeling?

De dienst economie legt je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt je op de hoogte van hun beslissing. Hierin staan ook de richtlijnen waaraan je je moet houden. 
 

Contact