Zone 30 stadscentrum

Snelheidsbeperking

De volledige binnenstad betreft een zone 30. Aan het begin en het eind van deze zone staan borden die de snelheidsbeperking aangeven. In de zone zelf wordt de zone 30 in principe niet meer herhaald. Alleen in de schoolomgevingen zijn herhalingsborden aangebracht om de automobilisten er nog eens op te wijzen om hun snelheid aan te passen. Tevens geldt in alle schoolomgeving buiten het stadscentrum een (tijdsgebonden) zone 30. Ook zijn bepaalde woonwijken omgevormd tot een zone 30.

Voorrangsregeling

Een zone 30 is niet enkel verkeersveiliger, ook de geluidsoverlast vermindert en de verkeersleefbaarheid wordt verhoogd. Ter hoogte van alle kruispunten binnen de zone 30 in de binnenstad geldt het 'voorrang van rechts' - principe.

 

 

Contactinformatie