Zaterdagmarkt

De vrije standplaatsen worden elke zaterdag om 8.00 uur toegewezen bij loting onder de aanwezige risicomarktkramers. Indien de zaterdagmarkt plaatsvindt op de Grote Markt is de verzamelplaats van de kandidaten voor een risicostandplaats voorzien onder het Nieuwerck op de Grote Markt. Indien de zaterdagmarkt plaatsvindt op het Esplanadeplein is deze voorzien aan de rechteringang van het winkelcentrum in de Vooruitgangstraat.

Om een standplaats te bekomen voor vredelievende, humanitaire, sociale en andere doeleinden dienen de initiatiefnemers minimum 1 maand op voorhand hun aanvraag schriftelijk te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Meer info: markten@ieper.be | 057 451 683

 

Marktkalender


Contactinformatie