Wijk-werken

Wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 is het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap of PWA omgevormd tot ‘wijk-werken’. 

Via 'wijk-werken' kunnen mensen die werkloos zijn, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. De doelstelling van wijk-werken is tweeledig:

  1. Met wijk-werken worden werkzoekenden uit het isolement van werkloosheid gehaald. Zo kan een wijk-werker enkele uren per week klusjes uitvoeren bij particulieren, in een school, bij de gemeente, bij een vzw en niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf en zo werkervaring opdoen. Hiervoor wordt de wijk-werker vergoed via wijk-werkcheques.
  2. De opdrachten die wijk-werkers uitoefenen zijn vaak een antwoord op maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de arbeidsmarkt onbestaande of onvoldoende is.

Vaak gaat het dus over opdrachten die maar enkele uren in beslag nemen, en waarvoor het moeilijk is een vaste persoon in dienst te nemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • licht tuinonderhoud (gras afrijden, onkruid wieden, sneeuw of bladeren ruimen, …),
  • helpen bij maaltijdbedeling (scholen, woonzorgcentra, …),
  • ochtend- of avondtoezicht of -opvang (scholen, privé-personen),
  • kortdurende logistieke taken (helpen met verhuis, flyers uitdelen, …),
  • coronamaatregelen opvolgen (ontsmetten van ruimtes en materiaal, controleren van handhygiëne, mondkapjes en voldoende afstand, …),

 

Om het wijk-werken verder uit te bouwen hebben Ieper, Heuvelland en Mesen beslist om extra coaching en ondersteuning te voorzien op de werkvloer voor de wijk-werkers, dit omwille van hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach begeleidt de wijk-werker tijdens het volledige wijk-werktraject en is ook aanspreekpunt voor de gebruiker die een opdracht heeft.  

 

Wijk-werkbemiddelaar Marc Hennebel:  marc.hennebel@vdab.be,  057 226 575 of 0476 046 324

Wijk-werkcoach Siene Sanabria: siene.sanabria@dvvwesthoek.be, 0470 938 337 (niet op woensdag)

Bijklussen als wijk-werker

Gebruik maken van wijk-werken