Wettelijke samenwoning niet-Belgen

Maak een afspraak

De verklaring van wettelijke samenwoning geeft u, als niet-gehuwde samenwonenden, een aantal rechten en plichten die u enigszins kan vergelijken met deze binnen een huwelijk (bescherming van woonst, gezinslasten, eigendom van goederen,…). 

Voorwaarden

Beide moeten:

  • een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats hebben
  • niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap
  • nog niet wettelijk samenwonend zijn
  • meerderjarig zijn

Procedure

De verklaring van wettelijke samenwoonst wordt in het bevolkingsregister genoteerd. Indien u naar een andere gemeente verhuist, is het niet nodig om opnieuw te registreren indien dit reeds gebeurd is. 

Meebrengen

Belg: 

Identiteitskaart 

Niet-Belg:
  • verblijfskaart/paspoort 
  • bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of een ander bewijs van gemeenschappelijke woonplaats 
  • bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding/nietigverklaring van een eerder huwelijk, tenzij u dit al eerder hebt bezorgd (eventueel met legalisatie en vertaling door beëdigd vertaler in België)
  • geboorteakte (eventueel met legalisatie en vertaling door beëdigd vertaler in België)

Opgelet: dit kan verschillen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bovendien kan de ambtenaar van de burgerlijke stand elk ander document vragen dat hij/zij nodig acht om te kunnen nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen.

Maak een afspraak

Contactinformatie