Werkingssubsidie cultuurvereniging

 

Aanvragen werkingssubsidie

 

Waar gaat het over?

Met de werkingssubsidie willen stad Ieper en de cultuurraad verenigingen steunen die bijdragen aan cultuur in Ieper.

Voor de werkjaren 2020, 2021 en 2022 wordt het jaarlijkse budget aangevuld met 27.306,39 euro uit het Corona-noodfonds. Dit zorgt voor een extra buffer voor alle verenigingen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Alleen verenigingen die lid zijn van de Ieperse cultuurraad kunnen een werkingssubsidie voor cultuurverenigingen aanvragen. Meer informatie over dit lidmaatschap vind je op de webpagina van de cultuurraad

Bij het aanvragen van de werkingssubsidie wordt ook beoordeeld of de vereniging nog steeds voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de cultuurraad. Is de vereniging met andere woorden nog steeds een Ieperse vereniging met een actieve en regelmatige culturele werking?

Zie ook de andere bepalingen in het subsidiereglement. 

 

Hoe verloopt een aanvraag? 

  1. De vereniging vraagt jaarlijks haar werkingssubsidie aan uiterlijk op 31 januari. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur online via onderstaande knop ‘werkingssubsidie aanvragen’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier aangevraagd worden via onderstaande link naar de papieren formulieren. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen.
  2. De dienst cultuur bundelt alle informatie per respectievelijke werkgroep van de cultuurraad. Hierbij gebeurt ook een update van alle administratieve gegevens (gegevens contactpersoon vereniging, bankrekeningnummer etc.).
  3. De voorzitters van deze werkgroepen beoordelen de aanvragen. Per vereniging wordt een basisbedrag en een variabel bedrag toegekend (zie hieronder: ‘Hoe wordt de werkingssubsidie berekend?’).
  4. Alle uit te betalen bedragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van de Cultuurraad en aan het college van burgemeester en schepenen.
  5. Alle verenigingen worden persoonlijk verwittigd welk bedrag zij zullen ontvangen.

 

Aanvragen werkingssubsidie  

Uitzonderlijk kunnen aanvragen ook op papier ingediend worden.

 

Hoe wordt de werkingssubsidie berekend?


De werkingssubsidie bestaat uit een basisgedeelte en een variabele gedeelte.

Het basisgedeelte is een vast bedrag dat aan elke vereniging wordt toegekend. Dit bedrag is afhankelijk van de cultuurraad-werkgroep waartoe de vereniging behoort. 

Het variabele gedeelte is afhankelijk van de werking van de vereniging. Het wordt bepaald door het aantal en de aard van de (culturele) activiteiten van de vereniging. Voor elke cultuurraad-werkgroep geldt een specifieke waardering van deze activiteiten. Hieronder de puntenverdeling die van toepassing is voor elke werkgroep.

 

Regelgeving

Toelagereglement aan culturele verenigingen (Gemeenteraad 2/12/2019)

Contact