Nuts- en rioleringswerken Boezinge

8 oktober 2021

In de Diksmuidseweg in de kern van Boezinge, in de Ravestraat, in de Boezingestraat en in de Kapellestraat zijn nuts-, riolerings- en wegeniswerken gepland.

Planning van de werken

De werken gebeuren in verschillende fases. Voor de rioleringswerken écht starten, voeren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Proximus en Telenet) eerst aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze nutswerken worden zo veel als mogelijk samen uitgevoerd, dit om de impact van deze werken op de buurt en de hinder te beperken.

Geplande duurtijd nutswerken: 1 jaar, geen aaneensluitende periode
Geplande duurtijd riolerings- en wegeniswerken: 3 jaar
(onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden)

De nutswerken starten op 8 november 2021. Deze nutswerken dienen voldoende voorlooptijd te hebben alvorens de aannemer van de rioleringswerken kan starten. De startdatum van deze rioleringswerken wordt ingeschat rond maart - april 2022. 

Fasering nutswerken:

Eerste hoofdfase : westelijk deel dorpskern

  • start N369 – Ravestraat
  • einde Katspel

Verdere werken zullen ingepland worden volgens de voortgang van de rioleringswerken.

Faseringsplan 1e hoofdfase:

Faseringsplan riolerings- en wegeniswerken: 

Hinder door de werken

Graafmachines maken lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moelijker zijn om aan je woning te geraken. Samen met de aannemer wordt er geprobeerd om de hinder te beperken door enkele ‘minder hinder maatregelen’.

Bereikbaarheid van de woningen

In de Diksmuidseweg wordt er eerst een nieuwe hoofdleiding van drinkwater aangelegd alsook nieuwe aftakleidingen in de voetpaden en parkeerstroken. Ook worden huisaansluitingen uitgevoerd haaks op de weg. Daarnaast zullen sleuven voor aanleg van kabels en leidingen gemaakt worden.
Er is nog doorgaand verkeer mogelijk in de straat. De (doodlopende) zijstraten blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Soms zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om op bepaalde plaatsen te parkeren.

Te voet zal men altijd tot bij de woningen geraken. ’s Avonds wordt ervoor gezorgd dat de woningen zo vlot bereikbaar zijn. 

Wegtoestand na de nutswerken

De rijbaan en voetpaden zullen na de nutswerken tijdelijk hersteld worden, in afwachting van de effectieve riolerings- en wegeniswerken.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s te beperken worden een reeks maatregelen genomen. En daarbij hebben we jouw hulp nodig:

  • Respecteer de werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels.
  • Ga alleen op de werf als het niet anders kan en maak hierbij oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder.
  • Zorg dat je steeds alles ziet en hoort, berg de gsm even op.
  • Matig je snelheid, de straat wordt een werfzone.

Wens je meer info? Heb je vragen of opmerkingen?

Hier kan je terecht:

  • Afdeling Openbaar domein Stad Ieper (voor algemene vragen)
    openbaardomein@ieper.be – 057 239 517 (tussen 8 en 16 u.)