Nuts- en rioleringswerken Boezinge

8 oktober 2021

In de Diksmuidseweg in de kern van Boezinge, in de Ravestraat, in de Boezingestraat en in de Kapellestraat zijn nuts-, riolerings- en wegeniswerken lopende.

Planning van de werken

De werken gebeuren in verschillende fases. Voor de rioleringswerken aan een bepaalde fase starten, voeren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Proximus en Telenet) eerst aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze nutswerken worden zo veel als mogelijk samen uitgevoerd, dit om de impact van deze werken op de buurt en de hinder te beperken.

Geplande duurtijd nutswerken: 1 jaar, geen aaneensluitende periode
Geplande duurtijd riolerings- en wegeniswerken: 3 jaar
(onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden)

Deze nutswerken dienen voldoende voorlooptijd te hebben alvorens de aannemer van de rioleringswerken kan starten. 

Riolerings- en wegenwerken: 

Faseringsplan riolerings- en wegeniswerken: 

Vanaf 16 augustus zijn de riolerings- en wegenwerken in de Diksmuidseweg gestart, tussen de kruispunten met Ravestraat en Hoge Weide. Deze fase wordt momenteel afgewerkt. Ook wordt gewerkt in de tweede fase, tussen Hoge Weide en de Randweg. Vanaf begin januari zal verder gewerkt worden in de Ravestraat. Tijdens deze werken kan niet geparkeerd en gereden worden in het betrokken straatgedeelte. 

Voor het plaatselijk verkeer wordt een tijdelijke doorsteek gemaakt tussen Bloemendale en Hoge Weide. Het doorgaande verkeer dient om te rijden via de Randweg. 

Fase 3 van Diksmuidseweg tussen woning 455 en Vannestestraat werd op 20 februari aangevat. De aanleg van de riolering loopt tot aan Pasen. Aansluitend wordt de bovenbouw aangelegd.

De planning is onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden. 

Hinder door de werken

Graafmachines maken lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het wat moelijker zijn om aan je woning te geraken. Samen met de aannemer wordt er geprobeerd om de hinder te beperken door enkele ‘minder hinder maatregelen’.

Bereikbaarheid van de woningen

In de Diksmuidseweg wordt er eerst een nieuwe hoofdleiding van drinkwater aangelegd alsook nieuwe aftakleidingen in de voetpaden en parkeerstroken. Ook worden huisaansluitingen uitgevoerd haaks op de weg. Daarnaast zullen sleuven voor aanleg van kabels en leidingen gemaakt worden.
Er is nog doorgaand verkeer mogelijk in de straat. De (doodlopende) zijstraten blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Soms zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om op bepaalde plaatsen te parkeren.

Te voet zal men altijd tot bij de woningen geraken. ’s Avonds wordt ervoor gezorgd dat de woningen zo vlot bereikbaar zijn. 

Wegtoestand na de nutswerken

De rijbaan en voetpaden zullen na de nutswerken tijdelijk hersteld worden, in afwachting van de effectieve riolerings- en wegeniswerken.

Veiligheid staat voorop

Op een werf schuilt achter elke hoek mogelijk gevaar. Om de veiligheidsrisico’s te beperken worden een reeks maatregelen genomen. En daarbij hebben we jouw hulp nodig:

  • Respecteer de werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels.
  • Ga alleen op de werf als het niet anders kan en maak hierbij oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder.
  • Zorg dat je steeds alles ziet en hoort, berg de gsm even op.
  • Matig je snelheid, de straat wordt een werfzone.

Wens je meer info? Heb je vragen of opmerkingen?

Bekijk de presentatie van de bewonersvergadering op 5 mei 2022

Hier kan je terecht:

  • Afdeling Openbaar domein Stad Ieper (voor algemene vragen)
    openbaardomein@ieper.be – 057 239 517 (tussen 8 en 16 u.)
  • Werfleider aannemer Cnockaert nv
    Thomas Stroo 0476 62 08 88