Werftransporten en verkeersmaatregelen De Meersen

Vanaf woensdag 30 januari 2019 worden werftransporten georganiseerd van en naar de werf De Meersen, waarvan een losplaats voorzien is in de Lange Meersstraat en een losplaats in de Sint-Janstraat. De werftransporten worden geleid door de Elverdingestraat, het Vandenpeereboomplein, de Korte Meersstraat, de Lange Meersstraat, de Boterstraat, de Sint-Niklaasstraat en De Stuersstraat. Op een beperkt aantal locaties zal een tijdelijk parkeerverbod gelden om de routes te faciliteren. 

Tussen 8/01 en 31/03 dient een schoring te worden opgesteld en afbraakwerken te worden uitgevoerd in de Sint-Janstraat en de Sint-Niklaasstraat. Deze werken worden in fasen uitgevoerd in functie van de bereikbaarheid bewoners. Het doorgaande verkeer wordt tijdelijk verboden in deze twee straten.