Vrijwilliger/medewerker zomersprong

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Voor je de aanvraag kan indienen heb je een uittreksel uit het strafregister, art. 596.2, model bestemd voor de contacten met minderjarigen. Je kan dit aanvragen via het thuisloket en je krijgt enkele dagen later het fomulier in je mailbox.

 Zomersprong

 

Contactinformatie

Vrijwilliger/medewerker zomersprong

Gegevens aanvrager

Beschikt u over een diploma of getuigschrift?