Vrede

De dienst vrede verleent volgende diensten:

  • Steun aan lokale initiatieven inzake vrede en verdraagzaamheid;
  • Ondersteuning werking Vredesfonds, organisatie en coordinatie driejaarlijkse vredesprijs stad Ieper;
  • Organisatie educatieve projecten voor onderwijs (basis en secundair), jeugdwerk i.v.m. de vredesthematiek;
  • Organisatie lokale vredesinitiatieven in ruimer kader (internationale campagnes … ).

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Vrede

Waar kan je ons bereiken?