Voedselpakketten

Contact

Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan u bij het OCMW terecht voor een attest dat u toegang verleent tot de voedselbank.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • uw inkomen bevindt zich onder een bepaald grensbedrag of u bent in collectieve schuldenregeling.

Procedure

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Meebrengen

  • Een attest met betrekking tot uw recente gezinsinkomsten
  • OF een attest waaruit blijkt dat u in collectieve schuldenregeling bent.

 

Bedrag

Met het attest kan u zich aanmelden bij de voedselbank waar men u meer uitleg zal geven rond hun werking.

Contact

Contactinformatie