Verslagen Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Je kan pas de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn bekijken, nadat de notulen werden goedgekeurd in de volgende raad voor maatschappelijk welzijn.

Raadpleegomgeving vanaf 1 juli 2021 

Archief verslagen (2017 - juni 2021)

Audioverslagen