Verslagen gemeenteraad

Je kan pas de notulen van een gemeenteraad bekijken, nadat de notulen werden goedgekeurd in de volgende gemeenteraad.
Bij bezwaar tegen de genomen beslissingen kan er via het Agentschap Binnenlands bestuur klacht worden neergelegd.
Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

 

Raadpleegomgeving vanaf 1 juli 2021

Archief verslagen (2017-juni 2021)

Audioverslagen