Verplichtingen rioolbeheerder

5 april 2024
In het Ministerieel Besluit Keuring van 20 maart 2023 werden onder andere de afkeuringscriteria vastgelegd voor de keuring privéwaterafvoer aan de hand van schema's.
 
AquaFlanders en VLARIO hebben verdere technische specificaties opgemaakt voor de keuring privéwaterafvoer in uitvoering van het ministerieel besluit keuring artikel 15 $2 en 3.
 

Dit document bevat de technische specificaties in het kader van privéwaterafvoer en worden toepast door de keurders privéwaterafvoer. Het bevat de richtlijnen rond het correct aansluiten van RWA en DWA, de uitzonderingen op afkoppelen van regenwater bij afkoppelingsprojecten en verduidelijkt de schema's van het MB Keuring met afkeurcriteria.

Je kan het document hier nalezen. 

Meer info: