Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Online aanvragen

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

U kan de vergunning online aanvragen mits u beschikt over een eID-lezer. Indien u geen eID-lezer voorhanden heeft kan u hier het aanvraagformulier in pdf downloaden, ondertekenen, en bezorgen via de post of per mail aan de dienst economie.

 

 

Meebrengen

Niet-Ieperlingen dienen een moraliteitsattest aan te vragen bij de stadsdiensten van hun gemeente. Dit kan je bekomen bij de dienst bevolking of leven. Voor Ieperlingen vraagt onze dienst zelf het attest op bij onze dienst leven.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Online aanvragen

Contactinformatie