Verbod uitdelen flyers tijdens Kattenstoet

10 mei 2024

Tijdens het Kattenstoet weekend heb je een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen om flyers uit te delen. Indien je geen toelating krijgt is het verboden om te flyeren op zowel de zaterdagmarkt, het openbaar domein als tijdens het evenement zelf. Dit geldt ook voor flyers van politieke partijen of met een politieke insteek.