Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor een buitenlandse burger. Dit gedurende een periode van 2 jaar vanaf de dag waarop deze persoon legaal het grondgebied van de lidstaten van de Schengenruimte is binnengekomen.

Voorwaarden

De verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door:

  • een privépersoon die persoonlijk over voldoende financiële middelen beschikt.
  • een persoon die optreedt in naam van een instelling die een vreemdeling uitnodigt in het kader van een bepaalde activiteit.
  • u moet de Belgische nationaliteit bezitten of een vreemde nationaliteit bezitten en gemachtigd of toegelaten zijn voor een verblijf van onbepaalde duur in België.

Meebrengen

  • kopie van de identiteitskaart/paspoort of verblijfskaart van de garant.
  • kopie van de laatste 3 loonfiches of enig ander bewijs van inkomsten van de garant.
Maak een afspraak

Contactinformatie