Vaste publiciteit

Maak een afspraak

Het plaatsen van vaste publiciteit is steeds vergunningsplichtig onder toepassing van de gemeentelijke bouwverordening op reclames, uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen, aangebracht op vaste constructies (21 juni 1999). Ook het wijzigen of vervangen van een bestaande publiciteitsinrichting of een bestaand uithangbord is vergunningsplichtig.

U dient bijgevolg een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen voor de plaatsing, wijziging of vervanging van publiciiteit.

Vragen kunnen steeds per telefoon (057 451 660) of e-mail (ruimtelijke.ordening@ieper.be) gericht worden aan de dienst Ruimtelijke Ordening. 

Voorwaarden

Je kan slechts publiciteit voeren voor activiteiten die ter plaatse worden uitgevoerd, publiciteit voor derden is verboden.

Voor de toepassing van de bouwverordening wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende zones, ga eerst na bij de dienst Ruimtelijke Ordening in welke zone je zaak gelegen is. Afhankelijk van de zone gelden specifieke voorschriften.

Meebrengen

Om u zo vlot mogelijk te helpen, gelieve minstens volgende zaken mee te brengen
  • Identiteitskaart + pincode
  • Inplantingsplan van het perceel
  • Minstens 3 foto’s
  • Grondplannen en gevelaanzichten op schaal van het voorwerp van de aanvraag

Regelgeving

Maak een afspraak

Contactinformatie