Uitleendienst volksspelen

Online aanvragen
Iedereen die dit wenst kan gebruik maken van de uitleendienst, waar men tal van volksspelen kan huren. 
U kunt reserveren met het online invulformulier. Tijdig reserveren is aangeraden! Bij elke reservatie ontvangt men een reservatiebevestiging.
 
 
Er wordt een huurprijs van 2,5 euro per volksspel per dag aangerekend. Voor het weekend wordt er twee dagen aangerekend: men komt het de vrijdag na 10 uur ophalen en brengt het de maandag voor 10 uur terug. Er wordt geen waarborg gevraagd bij het afhalen van het materiaal. De huurprijs moet contant of met bancontact worden betaald bij afhaling.
 
Voor erkende Ieperse verenigingen en Ieperse scholen is er een korting van 50%.

Procedure

Het materiaal moet op eigen kosten afgehaald worden binnen de overeengekomen termijn. Het materiaal kan worden afgehaald vanaf 10 uur en moet worden teruggebracht vóór 10 uur van maandag tot vrijdag. De gebruiker moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het geleende materiaal zonder schade te vervoeren, in een gesloten aanhangwagen/voertuig. Het materiaal moet in dezelfde staat teruggebracht worden als het werd ontleend (proper). Uitgeleend materiaal mag niet worden doorgegeven aan derden.

Bedrag

Huurprijs van 2,5 euro per volksspel per dag. (erkende Ieperse verenigingen en Ieperse scholen: 50% korting).

Regelgeving

Sancties
Bij niet-afhaling van het materiaal vervalt uw reservatie op het einde van de dag die voorzien was om het materiaal af te halen. Indien het materiaal niet wordt teruggebracht op het voorziene tijdstip, wordt een bijkomend bedrag per dag aangerekend. Voor beschadiging of verloren materiaal wordt de vervangwaarde aangerekend.
 
Aansprakelijkheid
Beschadigingen, diefstal of verlies, geheel of gedeeltelijk, vallen volledig ten laste van de ontlener. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of andere eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het geleende materiaal.
Online aanvragen

Contactinformatie