Toelating kampvuur

Online aanvragen

In Ieper is het verboden om zonder voorafgaandelijke toelating een kampvuur of grote vuurhaard te maken op openbare weg of op privaat domein.
Ook kerstboomverbrandingen kunnen enkel met een voorafgaandelijke toelating.

Opgelet! Het verbranden van afvalstoffen in de open lucht is in gans Vlaanderen verboden.  Ook snoeihout en tuinafval mag niet verbrand worden. Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan dit nog, bijvoorbeeld om fytosanitaire redenen.
Alternatieven zijn het verhakselen of afvoeren voor compostering.

Voorwaarden

Een toelating dient voorafgaandelijk aangevraagd voor het houden van een kampvuur of kerstboomverbranding.

Meebrengen

Exacte locatie, situeringsplan/schets, datum en uur van de activiteit.

Regelgeving

Volgens de politieverordening dient het kampvuur ondermeer aan volgende bepalingen te voldoen (samenvatting):
- de vlamhoogte mag maximaal 4m bedragen
- er zijn voldoende brandblusmiddelen ter plaatse
- het vuur mag niet gelegen zijn op minder dan 25m van bossen
- het vuur mag niet gelegen zijn op minder dan 100m van huizen, boomgaarden, hagen, stro
- enkel onbehandeld hout mag verbrand worden
- een veiligheidszone van min. 6m breed moet worden voorzien
- bij windsnelheden van meer dan 4 beaufort moeten alle vuurhaarden worden gedoofd

Online aanvragen

Contactinformatie