Toegangsbadge Weverijstraat

In kader van de algemene verkeersveiligheid in de omgeving academie / bibliotheek werd een slagboom geïnstalleerd aan het begin van de Weverijstraat.

Deze slagboom is gesloten op volgende tijdstippen: 

  • Maandag, dinsdag en donderdag: tussen 16 en 20u
  • Woensdag tussen 11u30 en 20u
  • Vrijdag tussen 15 en 20u
  • Zaterdag tussen 8 en 13u

De overige tijdstippen zal de slagboom open zijn en is de straat vrij toegankelijk. Voor bewoners kan een toegangsbadge worden voorzien zodat men steeds toegang heeft tot de straat.

Voorwaarden

Deze kaart/badge is bestemd voor persoonlijk gebruik: ze is verbonden aan de nummerplaat van het voertuig en kan niet worden doorgegeven aan derden.

Procedure

De badge is te verkrijgen bij de dienst Openbaar Domein mits betaling van een waarborg van 25,00 EUR.  Bij verval van gebruik (opzeg huur garage of verhuis) dient de kaart terugbezorgd te worden en wordt de waarborg terug betaald.

Bedrag

Waarborg van 25,00 EUR.

Contactinformatie