Toegangsbadge Vismarkt/Kiekenmarkt

Op de Vismarkt en de Kiekenmarkt te Ieper is een verkeersverbod van toepassing iedere vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 tot 06.00 uur.  Een anti-parkeerpaal verhindert de doorgang. 

Bewoners en/of huurders van een garage op dit plein kunnen mits voorlegging van bewijs hiervan een badge bekomen om de toegang te openen.  

Voorwaarden

Deze kaart/badge is bestemd voor persoonlijk gebruik : ze is verbonden aan de nummerplaat van het voertuig en kan niet worden doorgegeven aan derden.

Procedure

De badge is te verkrijgen bij de dienst Openbaar Domein mits betaling van een waarborg van 25,00 EUR.  Bij verval van gebruik (opzeg huur garage of verhuis) dient de kaart terugbezorgd te worden en wordt de waarborg terug betaald.

Bedrag

Waarborg van 25,00 EUR.

Contactinformatie