Thuiszorgtoelage

Online aanvragen Contact

Inwoners met een beperking en die in hun wettelijke woonplaats verzorgd worden kunnen een toelage aanvragen.

Voorwaarden

  • Je bent gedomicilieerd in Ieper.
  • Je ontvangt integratietegemoetkoming categorie III of tegemoetkoming Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood categorie III.
  • Je verblijft niet residentieel in een woonzorgcentrum of erkende instelling voor mensen met een beperking. Een controle op de juistheid van de gegevens door onze dienst is altijd mogelijk.
  • Je bent ouder dan 18 jaar.

Procedure

Voor je aanvraag heb je een ingevuld aanvraagformullier nodig.

Dit doe je bij voorkeur, online. Een papieren versie kan je onderaan downloaden

Je hoeft deze premie maar 1 maal aan te vragen, de daarop volgende jaren zal je, wanneer je nog voldoet aan de voorwaarden, deze automatisch ontvangen.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst welzijn - sociale premies. De contactgegevens en openingsuren vind je hiernaast.

 

Bedrag

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort op de medische puntenschaal volgens FOD Sociale Zekerheid.

Categorie III

(12 tot 14 punten)

€ 180/jaar (€15/maand)

Categorie IV

(15 tot 16 punten)

€ 300/jaar (€25/maand)

Categorie V

(17 tot 18 punten)

€ 420/jaar (€35/maand)

Deze wordt begin volgend kalenderjaar uitbetaald. (bv: de toelage van 2020 wordt pas begin 2021 uitbetaald)

Online aanvragen Contact

Contactinformatie