Tewerkstelling artikel 60 §7 in vzw's

Contact

Volgens artikel 60 § 7 van de Organieke Wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kunnen wij ook zelf optreden als werkgever. De gerechtigde op (equivalent) leefloon wordt hierbij in dienst genomen om enerzijds werkervaring op te doen en anderzijds volledige sociale zekerheidsrechten op te bouwen.

De opstart van de tewerkstelling artikel 60 § 7 gebeurt indien dit passend is in het traject van de betrokken persoon. We beschikken over een ruim netwerk van samenwerkende partners waar de persoon kan tewerkgesteld worden in toepassing van artikel 60 § 7. Dit kan in de eigen diensten:

 • Technische dienst stad
 • Groendienst stad
 • Bibliotheek
 • Dienstencentra
 • Enz…

Een andere mogelijkheid is in vzw’s of andere organisaties binnen de sociale economie:

 • vzw Argos
 • vzw Stuurkracht 2
 • vzw Westlandia
 • vzw Kringloopwinkel West
 • vzw Sowepo
 • vzw Goed Wonen
 • Enz…
Contact

Contactinformatie