Tewerkstelling artikel 60 §7 in privé-bedrijven

Contact

Sinds kort werkt de dienst arbeidsbemiddeling ook samen met enkele bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt. Artikel 60§7 werknemers worden dan voor de duur van hun tewerkstelling ter beschikking gesteld van een bedrijf dat aansluit bij hun persoonlijke vaardigheden of interesse. Dit wordt de art.60 privé genoemd. Tijdens de periode van de art.60§7 privé tewerkstelling kan de werknemer heel wat ervaring opdoen. De tewerkstelling wordt van dichtbij opgevolgd door de arbeidsbegeleider van de werknemer.

Van het bedrijf wordt verwacht dat zij de werknemer de opleiding en begeleiding geven die nodig is om de jobinhoud al doende aan te leren. Het OCMW is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat. In ruil voor de terbeschikkingstelling, wordt door het OCMW een tussenkomst in de loonkost gevraagd aan het bedrijf.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en bedrijf omvat de nodige afspraken. Bij het einde van de terbeschikkingstelling wordt steeds bekeken of de art.60’er blijvend in dienst kan blijven bij het bedrijf.

Bent u op zoek naar medewerkers? Heeft uw bedrijf naast de economische doelstelling, ook oog voor sociale doelstellingen? Dan kunnen wij hierin misschien een interessante partner zijn. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de dienst arbeidsbemiddeling.

Contact

Contactinformatie