Subsidie uitzonderlijke cultuurprojecten

 

Aanvragen projectsubsidie   Afrekenen projectsubsidie

Waar gaat het over?

Culturele verenigingen die lid zijn van de stedelijke cultuurraad Ieper kunnen met dit aanvraagformulier een subsidie aanvragen voor uitzonderlijke cultuurprojecten, -activiteiten of -realisaties (geen investeringen). We denken onder meer aan:

 • culturele en artistieke projecten,
 • educatieve, sociaal-artistieke of participatieve projecten gericht op buurten en/of doelgroepen,
 • cultureel erfgoedprojecten die een impuls geven aan kwaliteitsvolle zorg voor en vernieuwende omgang met cultureel erfgoed,
 • niet-periodieke publicaties.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn enkele basisvoorwaarden waarmee moet rekening gehouden worden:

 • Het project moet toegankelijk zijn voor het brede publiek en mag niet louter gericht zijn op ledenwerving.
 • De aanvrager moet steeds de (hoofd)organisator van het project zijn.
 • De aanvrager kan voor dit project geen andere subsidies ontvangen van de Ieperse cultuurraad. Bovendien moet de aanvrager transparant zijn over alle andere subsidies die aangevraagd worden voor dit project (bij andere lokale bersturen, provincie, Vlaamse overheid,…).
 • Terugkerende projecten kunnen beoordeeld worden als behorend tot de reguliere werking.
 • De aanvrager geeft hieronder een volledige beschrijving van het project, met aandacht voor alle vormelijke en inhoudelijke kenmerken, en een realistische begroting in evenwicht (met alle verwachte inkomsten en uitgaven).

Zie ook de andere bepalingen in het subsidiereglement. 

 

Hoe verloopt een aanvraag?

 1. De aanvrager dient ten laatste één maand voor het project de aanvraag in. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur online via onderstaande knop ‘Aanvragen projectsubsidie’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier aangevraagd worden. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen.
 2. De raad van bestuur van de cultuurraad beslist over het toekennen van de projectsubsidie en het bedrag.
 3. De aanvrager wordt persoonlijk verwittigd van de beslissing.
 4. Indien het project werd goedgekeurd wordt een eerste schijf van 75% uitbetaald.
 5. Indien het cultureel project niet kan doorgaan, of sinds de subsidieaanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de organisator dit onverwijld mee aan de Cultuurraad, die kan beslissen de subsidie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, in te houden of terug te vorderen.
 6. De organisator laat minstens twee vertegenwoordigers van de cultuurraad of de stad Ieper toe om de aanwending van de toegekende toelage ter plaatse te controleren.

Binnen de vier maand na de realisatie van het project moet een evaluatieverslag en de volledige afrekening (overzicht van alle inkomsten en uitgaven met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken) ingediend worden, bij voorkeur online via onderstaande knop ‘Afrekenen projectsubsidie’. Uitzonderlijk kan dit ook op papier ingediend worden. Na goedkeuring hiervan door de raad van bestuur van de cultuurraad wordt de tweede schijf van 25% uitbetaald.

Aanvragen projectsubsidie

Afrekenen projectsubsidie

Uitzonderlijk kan de projectsubsidie ook op papier aangevraagd of afgerekend worden.

Regelgeving

Toelagereglement aan culturele verenigingen (Gemeenteraad 2/12/2019)

Contact