Strategische Spie

De Strategische Spie is het stadsdeel ten zuiden van het station (tussen de Oudstrijderslaan, het kanaal Ieper-Komen en de Rijselseweg). Je vindt er de spoorweg, het militair domein, de kleinhandelszone Rijselsepoort en de Hommelhofstraat. Deze driehoek tussen de binnenstad en Ter Olmen is strategisch waardevol voor de verdere ontwikkeling van Ieper.

Vandaag lijkt dit stukje Ieper een beetje niemandsland. Een gebied zo groot als de binnenstad vol losse flarden stad: auto- en busparkings, een afgesloten natuurgebied, een winkelcentrum aan de rand, een doodlopende straat. Met het militair domein doorkruist van auto- en spoorwegen als ultieme blinde vlek. 

  

Ieper is vanouds een stad van binnen en buiten de stadsmuren. Met de vesten als historische breuklijn. Aan de zuidwestelijke flank maken het spoor, het kanaal en de invalsweg doorheen het vroegere overstromingsgebied de mentale afstand nog groter.
Maar de stad verdedigen hoeft vandaag niet meer. Integendeel, de klemtoon van een hedendaagse stad ligt op open verbindingen. Daarom wordt het Vestenlandschap in de toekomst uitgebreid met nieuwe Fietsroutes om het binnen en buiten te breken. Van een versneden naar een verbindend landschap dus. 

  

Wat Ieper uniek maakt, wordt verder versterkt. Met meer ruimte voor de Ieperling. Voor ontmoeting. Voor groen. En voor water. De historische onderlaag komt hiermee terug aan het oppervlak. 
De nu nog lege Strategische Spie biedt op geschikte locaties ruimte voor nieuwe woningen, voor maakbedrijven (die van materialen nieuwe producten maken) en voor meer groen. En dat alles in een gezonde en klimaatvriendelijke omgeving. Goed voor de natuur, dus ook goed voor de Ieperling.
De Strategische Spie wordt een stadsdeel met een eigen identiteit. Een stadsdeel van strategisch belang. Een belangrijke schakel voor een moderne stad waar het goed is om te werken, te wonen en te ondernemen.