Eindresultaat ontwerpweek Strategische Spie

15 oktober 2021

De ontwerpweek van de Strategische Spie liep van maandag 11 tot en met vrijdag 15 oktober 2021. Diverse experten van de ontwerpbureaus (BUUR, Omgeving en Veld architecten), medewerkers van Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen werkten een week lang aan 3 mogelijke scenario’s om dit stadsdeel in de toekomst in te vullen. Met de input vanuit het eerste publieksmoment ging het ontwerpteam verder aan de slag om zo tot een eindresultaat te komen.

Wat is de Strategische Spie?

De Strategische Spie situeert zich ten zuiden van het station (tussen de Oudstrijderslaan, het kanaal Ieper-Komen en de Rijselseweg). Binnen dit strategisch stadsdeel is de spoorweg gelegen maar ook het militair domein, de kleinhandelszone Rijselsepoort en de Hommelhofstraat.

Mix van functies

De grootte en de ligging van het gebied zijn optimaal voor een mix van functies. Er komt een invulling voor wonen, werken, groene zone, stedelijke en gemeenschapsvoorzieningen. Met andere woorden een plek in de stad waar het aangenaam vertoeven is.

In het gebied tussen het spoor en de vestingen komt er ruimte vrij voor nieuwe woningen. De lage weiden, natuurtuin de Triangel en de natuurzones van de kazerne doen dienst als groene lob die reikt tot in het hart van de stad. Verder wordt het huidige winkelcentrum Rijselsepoort geoptimaliseerd.

In die KMO-zone aan de Rijselsepoort is er aandacht voor ontharding, toegang voor fietsers en voetgangers, waterhuishouding en verbinding met het station. Er kwamen ook suggesties voor een nieuwe locatie voor de Technische dienst van Stad Ieper en het dierenasiel.

De zone van de kazerne is nu een afgesloten gebied. Recent bevestigde defensie dat de kazerne vanaf 2023 de deuren zal sluiten. Een deel van de gebouwen zal ingenomen worden door het ‘War Heritage Institute’ als museaal depot van tanks en artillerie.

Voor de rest van de gebouwen van de kazerne wordt er in de scenario’s nieuwe bestemmingen voorzien voor kmo-units, kantoren, recreatie (indoor sporten, paintball, padel-velden ...).

De Strategische Spie: scenario afhankelijk van Oudstrijderslaan

De heraanleg van de Oudstrijderslaan bepaalt grotendeels welke ontwikkelingen verder mogelijk zijn in de Strategische Spie. Er worden 3 opties voor een vernieuwde Oudstrijderslaan voorgesteld:

  • de Oudstrijderslaan versmallen tot een breedte die effectief nodig is voor het verkeer,
  • de Oudstrijderslaan wat opschuiven
  • de Oudstrijderslaan volledig van plaats veranderen

3 kaarten met inrichting strategische spie per scenario

Verbinding met het huidige stadscentrum

Verschillende barrières zoals de Oudstrijderslaan, de spoorweg en het Verwezen Kanaal Ieper-Komen (Oude Vaart) scheiden het stadscentrum van de rest van het verstedelijkt gebied in Ieper.

Twee nieuwe fietsverbindingen moeten de verbinding met de stadskern verbeteren met een as van de Grote Markt via het Zaalhof dwars over de Vestingen tot aan het Bijlanderpad (via een brugconstructie over de vestinggracht en dwarsing onder het spoor).

Ook een fietspad langs het spoor zorgt voor een vlottere toegang tot het stationsgebied. Voor veel mensen zou deze nieuwe fietsas tijdwinst en vooral een veiligere fietsroute opleveren. 

Vervolgtraject van de ontwerpweek

De stad Ieper werd via de Conceptsubsidie Stedenbeleid Vlaanderen geselecteerd voor dit project en kreeg een budget van 72.000 euro. Met dit budget werd een opdracht voor een begeleidingstraject voor de stadsvernieuwing ‘de inundatie van Bailleul strategisch stadsdeel in Ieper’ uitgeschreven. Ontwerpbureau BUUR zal dit vervolgtraject begeleiden en verder bouwen op het studiewerk van de ontwerpweek.

Ook in het vervolgproces van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is er inspraak mogelijk
, namelijk in de periode van de publieke raadpleging van de startnota (voorzien voorjaar 2022) en het openbaar onderzoek.

Blijf op de hoogte 

 

 


Contactinformatie