Starten als ondernemer

Wie wil starten als zelfstandige of van plan is om een bedrijf op te richten, moet voldoen aan een aantal voorwaarden, waarvoor soms eerst een procedure moet worden doorlopen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket
  • inschrijven bij de btw-administratie
  • aansluiten bij een ziekenfonds en inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds
  • eventuele bijkomende verplichtingen met betrekking tot de aard van het beroep, zoals een milieuvergunning, een toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), vergunning voor het schenken van sterke drank, ...

Een volledig overzicht van de verschillende stappen vindt u bij het Agentschap Ondernemen  en de FOD Economie. Daarnaast zet ook de Provincie West-Vlaanderen zwaar in op de ondersteuning van starters met de steun van Vlaanderen en Europa via het project ‘Start & Go’.

Contactinformatie