Stadsverkavelingen

Maak een afspraak

Het IVA Grond- en Bouwbeleid buigt zich over diverse aspecten van de huisvesting en fungeert als uitvoeringsinstrument van het stedelijk beleid.
Vooreerst wordt er een zekere continue marktbeïnvloeding gegarandeerd door regelmatig bouwklare en betaalbare percelen op de markt te brengen. Zo blijft een woningenaanbod bestaan voor de doelgroep die niet op de private woningmarkt terecht kan. Deze vorm van marktbeïnvloeding is enkel mogelijk door toekomstgericht te werken en door middel van een klare kijk op de huidige woningmarkttendensen op het juiste moment de nodige stappen te zetten.
Vernieuwende invallen betreffende de verscheidenheid aan woonvormen die in de toekomst gestalte zullen krijgen, behoren ook tot de aandachtspunten van het IVA Grond- en Bouwbeleid. Met de vereiste belangstelling en knowhow zullen ook hier samenwerkingsbanden met verscheidene huisvestingsactoren gezocht en tot stand gebracht worden.

Momenteel worden percelen grond te koop aangeboden in de verkaveling duurzame wijk De Vloei.
Alle info kan je terugvinden op www.devloei.be 

Heb je interesse in de aankoop van een perceel bouwgrond, neem vrijblijvend contact op met de dienst Wonen.

 

Maak een afspraak

Contactinformatie