Sportkampen

U kan uw kind enkel inschrijven via www.ieper.be/sportanimatie 
Opgelet! Enkel eigen kinderen mogen ingeschreven worden. Vriendjes, vriendinnetjes… moeten door hun mama/papa ingeschreven worden.
Indien het voor u onmogelijk is om online in te schrijven dan kan het uitzonderlijk via e-mail naar sportanimatie@ieper.be of telefonisch via 057 239 400. Na een telefonische inschrijving moet er wel altijd een inschrijvingsformulier ingevuld wrden.

Ja dit is mogelijk. Ook de deelnameprijs blijft dezelfde.

De leeftijdsgrenzen binnen het aanbod van de sportkampen worden strikt gehanteerd. Uw kind moet in de loop van het kalenderjaar de minimumleeftijd bereikt hebben of bereiken.

Na het voltooien van de inschrijving ontvangt u via mail (of per post indien geen e-mailadres) een factuur voor de betaling. Na betaling is de inschrijving definitief. Er moet binnen de 3 weken na het ontvangen van de factuur betaald worden.
De week voor de start van het sportkamp ontvangt u een e-mail met nog wat praktische informatie.

Ja, dat kan. Via de inschrijvingsmodule op de website krijgt u automatisch een bericht als een sportkamp volzet is. Indien u uw kind wenst in te schrijven op de wachtlijst dan voltooit u gewoon de verdere inschrijvingsstappen. Uw kind komt zo automatisch op de wachtlijst terecht. U hoeft nog niet te betalen. Van zodra er plaats vrijkomt, wordt u via e-mail gecontacteerd. U kan dan beslissen of u uw kind al dan niet inschrijft.

Tijdens de sportkampen zelf kan u altijd terecht bij de kampleider voor info. Dit kan ook via mail naar sportanimatie@ieper.be of telefoon 057 239 400.

 • Bij annuleringen minder dan 3 weken voor de start van het sportkamp worden € 10,00 administratiekosten per inschrijving aangerekend. Voor annuleringen na de startdatum worden er eveneens € 10,00 kosten plus de reeds voorbije dagen aangerekend. Annuleringen kunnen niet telefonisch maar enkel via e-mail gebeuren.
 • Indien een deelnemer tijdens het sportkamp zelf omwille van ziekte of kwetsuur afwezig is, wordt er enkel bij afgifte van een medisch getuigschrift en bij afwezigheid van minstens 3 dagen, een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald dit na aftrek van € 10,00 kosten. Eén of meerdere gemiste dagen kunnen niet tijdens een andere week ingehaald worden.

Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen, maar enkel indien u kunt aantonen dat u de kortste weg hebt genomen. Voor ‘ziek’ worden is er geen verzekering voorzien.
De Ieperse Sportanimatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan persoonlijke bezittingen. Schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd (bv. tandbeugels, gsm, kleding, uurwerken, …). Dit is dus op eigen risico. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van € 250,00 maar enkel als ze gepaard gaan met een lichamelijk letsel. Bij een ongeval kunt u steeds bij de kampverantwoordelijke terecht. Hij/zij
beschikt over verzekeringsformulieren die u onmiddellijk na het ongeval kunt laten invullen door de geneesheer. Nadien bezorgt u binnen de 3 werkdagen het ingevulde formulier én een klever van het ziekenfonds terug aan de balie van het sportcentrum.

U hoeft hiervoor niet extra te betalen. Er is gratis opvang ’s morgens van 7.45 tot 9.00 uur en ’s avonds van 16.30 tot 17.30 uur. De sportkampen zelf starten om 9.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Gezinnen krijgen vanaf 2 inschrijvingen in dezelfde vakantie € 5,00 korting per inschrijving. Bv. Broer en zus zijn ingeschreven elk voor één sportkamp tijdens de paasvakantie = 2x € 5,00 korting. Eénzelfde kind is ingeschreven voor 3 sportkampen tijdens de zomervakantie = 3x € 5,00 korting.
Wie recht heeft op korting via de UiTPAS kan niet nog eens van deze korting genieten.

Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming via de UiTPAS. Dan krijgt u korting op de deelnameprijs bij alle sportkampen. De UiTPAS moet wel op naam van de deelnemer staan. Voor wie recht heeft op een UiTPAS-korting vervalt de korting van meer dan 2 inschrijvingen per vakantie.

Indien u een fout ontdekt in uw inschrijving of nog iets wenst aan te passen, mail dan zo snel mogelijk naar sportanimatie@ieper.be Vermeld hierbij het SK-nummer en de voornaam en naam van de deelnemer en de gevraagde aanpassing. Eens een sportkamp begonnen is kan er niks meer aangepast worden. Dit betekent dat o.a. sportkeuzes, groepsindelingen… behouden blijven.

Alle kledingstukken… dienen in de mate van het mogelijke getekend te worden met de volledige naam van het kind. Noch de Ieperse Sportanimatie, noch de monitoren kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor verloren voorwerpen. Verloren voorwerpen worden tijdens de sportkampen vooraan in de cafetaria van sporthal 1 verzameld in een mand. Op het einde van de sportweek wordt wat niet afgehaald werd nog één maand langer bijgehouden in het magazijn van het sportcentrum. Na één maand gaat alles naar Spullenhulp.

Bij het online inschrijven kan er bij ‘opmerkingen’ ingevuld worden met wie uw kind wenst samen te zitten in de groep. De groepen worden in de eerste plaats ingedeeld volgens leeftijd. Indien het leeftijdsverschil minder dan 4 jaar is, wordt er rekening gehouden met de vraag om samen te zitten in dezelfde groep.

Ja, omwille van de kampsfeer, praktische- en veiligheidsredenen moeten alle deelnemers over de middag in het sportcentrum of kampplaats blijven. Ofwel kiezen ze voor een warm middagmaal ofwel brengen ze hun eigen lunchpakket en drankje mee.

Indien uw kind om één of andere reden speciale aandacht nodig heeft dan kan dit bij het online inschrijven vermeldt worden bij ‘opmerkingen’. Dit kan gaan om inname van medicijnen, allergieën voor bepaalde voedingsstoffen…

Indien uw kind om één of andere reden een dag of halve dag niet kan komen omwille van bv. een verjaardagsfeestje, bezoek aan de tandarts… dan kan dit op volgende voorwaarde. U meldt dit vooraf (minstens 1 dag op voorhand) aan de kampverantwoordelijke.
Er is geen gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk. De gemiste dag of halve dag kan ook niet tijdens een andere sportkampenweek ingehaald worden. We vragen wel om deze vragen zoveel mogelijk te beperken.
Deelnemen aan clubtrainingen tijdens de uren van de sportkampen wordt niet toegelaten. 

 

De meeste mutualiteiten bieden een (gedeeltelijke) terugbetaling aan van het inschrijvingsgeld bij deelname aan sportkampen. Voor info en voorwaarden kan je terecht bij uw ziekenfonds.
De attesten voor het ziekenfonds worden door ons niet meer ingevuld. Deze attesten kunnen online opgevraagd worden.

 • Ga naar www.ieper.be/sportanimatie
 • Klikken eender waar op inschrijven
 • Aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord
 • Ga naar mijn profiel
 • Kies voor historiek en overzichten
 • Selecteer het overzicht: Mijn activiteiten.
 • Geef onderaan bij ziekenfondsattesten de gewenste periode in en klik op zoeken
 • Vink het juiste kamp aan
 • Klik op genereren
 • Klik op downloaden
 • Het document kan nu afgedrukt worden.

Voor de deelnemers aan de sportkampen van 2021 die jonger zijn dan 14 jaar kan er vanaf februari 2022 online een erkend fiscaal attest opgevraagd worden.

 • Ga naar www.ieper.be/sportanimatie 
 • Klikken eender waar op inschrijven
 • Aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord
 • Ga naar mijn profiel
 • Kies voor historiek en overzichten
 • Selecteer het overzicht: Mijn fiscale attesten
 • ….

Tijdens de sportkampen worden er regelmatig foto’s genomen van de activiteiten. Deze foto’s kunnen dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere communicatiemiddelen van de stad Ieper. Wilt u niet dat foto’s van uw kind voor dit doel gebruikt worden? Laat dit dan weten via mail naar sportanimatie@ieper.be