Snelheidsbeleid vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt er in Vlaanderen een algemene snelheidslimiet van 70 km/u (in plaats van 90 km/u) op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2 weg met middenberm betreft. De Vlaamse Regering wenst met deze beslissing meer uniformiteit te creëren in de snelheidsregimes en de verkeersveiligheid te verbeteren. Met deze maatregel wenst men een daling van het aantal verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen te verwezenlijken.

Indien geen specifieke snelheidsborden staan opgesteld geldt op bovenvermelde wegen standaard de snelheidsbeperking van 70 km/u. In bepaalde omstandigheden kan geopteerd worden om deze snelheidsbeperking te verlagen of te verhogen, dit wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door snelheidsborden van bijvoorbeeld 50 of 90 km/u.

In Ieper zal op alle gemeentewegen en op bepaalde gewestwegen de algemene snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. Op onderstaande (gedeelten) van gewestwegen zal een snelheidsbeperking van 90/u gelden:

  • N8 Meenseweg tussen rotonde Zuiderring en Wulvestraat
  • N37 Zuiderring tussen grondgebied Zonnebeke en rotonde N8 Meenseweg (excl. rotonde)
  • N37 Zuiderring tussen rotonde N8 Meenseweg en rotonde Steverlyncklaan
  • N38 Noorderring tussen afrit A19 en grondgebied Poperinge
  • N333 Steentjesmolenstraat (excl. kruispunt met Veurnseweg)
  • N369 Diksmuidseweg (uitgezonderd ter hoogte van de verkeerslichten Boezinge en ter hoogte van de gemeentegrens en uitgezonderd het weggedeelte tussen de Noorderring N38 en de rotonde met de Oude Veurnestraat. Dit laatste weggedeelte is grotendeels binnen de bebouwde kom gelegen waar sinds kort een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt).


Ook binnen de bebouwde kom zullen enkele aanpassingen gelden vanaf begin januari 2017. In de Diksmuidseweg, waar de bebouwde kom begint net voor de Overdrachtstraat, zullen de snelheidsborden van 70 km/u tussen grens bebouwde kom en rotonde Oude Veurnestraat verwijderd worden. Hierdoor zal de gebruikelijke snelheid binnen de bebouwde kom, 50 km/u, gelden in bovenvermeld weggedeelte. Ook in de Poperingseweg te Vlamertinge (kant brandhoek) wordt de snelheidsbeperking van 70 km/u tussen de grens bebouwde kom en de Kasteelweg vanaf januari 2017 opgeheven en zal een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. Met deze aanpassingen zal op alle wegen binnen de bebouwde kom een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden.

Daarnaast blijft de regel in de wegcode gelden dat elke bestuurder zijn snelheid moet regelen zoals vereist wegen de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, het zicht en de staat van de weg. De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en de voorligger een voldoende veiligheidsafstand behouden. Daarnaast moeten bestuurders in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.

Banner

 

 

Contactinformatie