Aanvraag slachtbewijs

Maak een afspraak

Particulieren die thuis een dier (varken, geit, schaap) willen slachten, moeten een slachtbewijs aanvragen. Je hebt geen slachtbewijs nodig voor konijnen, gevogelte en klein wild. Grotere dieren mag je enkel in een slachthuis laten slachten.
Wie als particulier een dier wil slachten, moet die slachting vooraf registreren en een  (eenmalig) registratienummer aanvragen.

Voorwaarden

  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden. Ook deze slachting moet u registreren.
  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Procedure

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het beslagnummer mee te brengen.
De plaats waar de dieren gehouden worden krijgt een beslagnummer toegewezen.  Dit nummer dien je aan te vragen bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout.

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en hebt u een registratienummer, dan moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij uw gemeente. U kunt voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Sanitelnummer/beslagnummer van het dier
  • registratienummer voor particuliere slachtingen (indien reeds eerder geregistreerd)
Maak een afspraak

Contactinformatie